Fukumoto Youji : Fukumoto Youji

Auther List > Fukumoto Youji : Fukumoto Youji
Page Volume 
Search Result 3 Items
Author : Fukumoto Youji Yamada Yoshinori Fukuda Kenji Saito Hiroaki Tatebe Shigeru Tsujitani Shunichi Ikeguchi Masahide
Journal Title : Yonago Acta medica
Volume : 52
Issue : 1
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count396 Items Download Count332 Items
Author : Ikeguchi Masahide Inoue Masashi Fukumoto Youji Osaki Tomohiro Matsumoto Sachiko Fukuda Kenji Saito Hiroaki Tatebe Shigeru Tsujitani Shun-ichi
Journal Title : Yonago Acta medica
Volume : 49
Issue : 2
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count450 Items Download Count261 Items
Author : Osaki Tomohiro Saito Hiroaki Murakami Yuki Miyatani Kozo Kuroda Hirohiko Matsunaga Tomoyuki Fukumoto Youji Ikeguchi Masahide
Journal Title : Yonago Acta medica
Volume : 58
Issue : 4
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count22 Items Download Count33 Items
Copyright(C)2008 Tottori University. All Rights Reserved.