Yonago Acta Medica volume60 isuue4

Page Volume 
Search Result 8 Items
Author : Kubouchi Yasuaki Kidokoro Yoshiteru Ohno Takashi Yurugi Yohei Wakahara Makoto Haruki Tomohiro Nakamura Hiroshige
Journal Title : Yonago Acta Medica
Volume : 60
Issue : 4
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count127 Items Download Count25 Items
Author : Matsuda Eriko Fukuhara Takahiro Donishi Ryohei Kawamoto Katsuyuki Hirooka Yasuaki Takeuchi Hiromi
Journal Title : Yonago Acta Medica
Volume : 60
Issue : 4
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count53 Items Download Count8 Items
Author : Harada Tasuku Ohta Ikuko Endo Yusuke Sunada Hiroshi Noma Hisashi Taniguchi Fuminori
Journal Title : Yonago Acta Medica
Volume : 60
Issue : 4
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count63 Items Download Count17 Items
Author : Takano Shuichi Shimizu Norio Tokuyasu Naruo Sakamoto Teruhisa Honjo Soichiro Ashida Keigo Saito Hiroaki Fujiwara Yoshiyuki
Journal Title : Yonago Acta Medica
Volume : 60
Issue : 4
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count65 Items Download Count12 Items
Author : Harada Takashi Uegaki Takashi Arata Kazuya Tsunetou Takako Taniguchi Fuminori Harada Tasuku
Journal Title : Yonago Acta Medica
Volume : 60
Issue : 4
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count41 Items Download Count5 Items
Author : Kuroda Hirohiko Saito Hiroaki Kono Yusuke Murakami Yuki Shishido Yuji Matsunaga Tomoyuki Fukumoto Yoji Osaki Tomohiro Ashida Keigo Nosaka Kanae Umekita Yoshihisa Fujiwara Yoshiyuki
Journal Title : Yonago Acta Medica
Volume : 60
Issue : 4
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count67 Items Download Count10 Items
Author : Sugezawa Ken Saito Hiroaki Kono Yusuke Murakami Yuki Shishido Yuji Kuroda Hirohiko Matsunaga Tomoyuki Fukumoto Yoji Osaki Tomohiro Fujiwara Yoshiyuki
Journal Title : Yonago Acta Medica
Volume : 60
Issue : 4
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count95 Items Download Count6 Items
Author : Ohno Koyo Saito Yoshiaki Tamasaki-Kondo Akiko Kambe Atsushi Horie Yasushi Kato Shinsuke Maegaki Yoshihiro
Journal Title : Yonago Acta Medica
Volume : 60
Issue : 4
Publisher : Tottori University Faculty of Medicine
Access Count182 Items Download Count53 Items
Copyright(C)2008 Tottori University. All Rights Reserved.