Authors Masai, Mieko/ Pu, Shenghong/ Yokoyama, Katsutoshi/ Matsumura, Hiroshi/ Yamanashi, Takehiko/ Itakura, Masashi/ Sugie, Takuya/ Miura, Akihiko/ Nagata, Izumi/ Iwata, Masaaki/ Kaneko, Koichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 59
Issue 1
Published Date 2016-04-01
Authors Nakamura, Mayumi/ Yoshioka, Shin-ichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Published Date 2016-03-31
Authors Houri, Daisuke/ Ichihashi, Kazuyoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Published Date 2016-03-31
Authors Mizoguchi, Mai/ Kato, Kazuhiro/ Maeda, Naoto/ Fukutani, Kouji/ Matsumoto, Yukio/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Published Date 2016-03-31
Authors Takeuchi, Hiromi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Published Date 2016-03-31
Authors Yoshida, Yu/ Tsuneki, Akeno/ Itagaki, Asao/ Tsuchie, Hideaki/ Okada, Takayoshi/ Narai, Sakae/ Kasagi, Masaaki/ Tanaka, Kiyoshi/ Ito, Akiko/ Ryoke, Kazuo/ Kageyama, Seiji/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 58
Issue 4
Published Date 2015-12
Authors Nosaka, Kanae/ Horie, Yasushi/ Shiomi, Tatsushi/ Itamochi, Hiroaki/ Oishi, Tetsuro/ Shimada, Muneaki/ Sato, Shinya/ Sakabe, Tomohiko/ Harada, Tasuku/ Umekita, Yoshihisa/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 58
Issue 4
Published Date 2015-12
Authors Osaki, Tomohiro/ Saito, Hiroaki/ Murakami, Yuki/ Miyatani, Kozo/ Kuroda, Hirohiko/ Matsunaga, Tomoyuki/ Fukumoto, Youji/ Ikeguchi, Masahide/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 58
Issue 4
Published Date 2015-12
Authors Chikumi, Hiroki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 66
Issue 6
Published Date 2015-11-30
Authors Isomoto, Hajime/ Kurumi, Hiroki/ Ogihara, Kumi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 66
Issue 6
Published Date 2015-11-30
Authors Kugoh, Hiroyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 66
Issue 6
Published Date 2015-11-30
Authors Morimoto, Masaki/ Saito, Hiroaki/ Murakami, Yuki/ Miyatani, Kozo/ Takaya, Seigo/ Kuroda, Hirohiko/ Matsunaga, Tomoyuki/ Fukumoto, Yoji/ Osaki, Tomohiro/ Ikeguchi, Masahide/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 66
Issue 4-5
Published Date 2015-09-30
Authors Ataka, Masayuki/ Takemoto, Hiroki/ Kondo, Akira/ Sumi, Kennichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 66
Issue 4-5
Published Date 2015-09-30
Authors Kumazaki, Kensuke/ Yoshioka, Toshiki/ Tamasaki, Akiko/ Maegaki, Yoshihiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 66
Issue 4-5
Published Date 2015-09-30
Authors Matsuo, Risa/ Ota, Maki/ Ida, Misako/ Takeda, Shinya/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 66
Issue 4-5
Published Date 2015-09-30
Authors Yamasaki, Yusuke/ Hagino, Hiroshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 66
Issue 4-5
Published Date 2015-09-30
Authors Matsuo, Risa/ Inoue, Masahiko/ Maegaki, Yoshihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 58
Issue 3
Published Date 2015-09
Authors Houri, Daisuke/ Koo, Chung Mo/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 58
Issue 3
Published Date 2015-09
Authors Nishio, Ikuko/ Chujo, Masami/ Ohkura, Tsuyoshi/ Kataoka, Hideyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 58
Issue 3
Published Date 2015-09
Authors Takenaka, Atsushi/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 58
Issue 3
Published Date 2015-09