Authors Nakamura, Yoshinobu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 1
Published Date 1995-01
Authors Kato, Masahiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 1
Published Date 1995-01
Authors Yano, Akio/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 1
Published Date 1995-01
Authors Maeda, Takako/ Sampei, Mari/ Kawakami, Sumie/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 14
Issue 3
Published Date 1994-12
Authors Yakura, Noriko/ Sampei, Mari/ Hiroe, Kaori/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 14
Issue 3
Published Date 1994-12
Authors Kugoh, Hiroyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 45
Issue 6
Published Date 1994-11
Authors Kasagi, Noriko/ Adachi, Hironobu/ Ishida, Masato/ Osaki, Mitsuhiko/ Ito, Hisao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 45
Issue 5
Published Date 1994-09
Authors Takayama, Misako/ Yakura, Noriko/ Sumida, Michihiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 22
Published Date 1994-03
Authors Ikeda, Tadasu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 22
Published Date 1994-03
Authors Yakura, Noriko/ Hiroe, Kaori/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 13
Issue 3
Published Date 1993-12
Authors Tanaka, Toshiyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 21
Published Date 1993-06
Authors Ikeda, Tadasu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 20
Published Date 1993-03
Authors Maeda, Takako/ Sampei, Mari/ Fukui, Mika/ Kawakami, Sumie/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 12
Issue 3
Published Date 1992-12
Authors Yakura, Noriko/ Hiroe, Kaori/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 12
Issue 3
Published Date 1992-12
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 6
Published Date 1992-11-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 6
Published Date 1992-11-05
Authors Ikeda, Tadasu/ Terasawa, Hikari/ Ishimura, Masahiko/ Ochi, Hiroshi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 19
Published Date 1992-11
Authors Maeda, Takako/ Tanaka, Toshiyuki/ Sampei, Mari/ Tago, Kazue/ Kasagi, Tsunakiyo/ Terakawa, Naoki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 19
Published Date 1992-11
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Wang, Yue/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 5
Published Date 1992-09-05
Authors Hasegawa, Junichi/ Noguchi, Noriyasu/ Kaneda, Takafumi/ Matsumoto, Tatsuhiko/ Saitoh, Makoto/ Kotake, Hiroshi/ Mashiba, Hiroto/ Inoue, Yuichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 3
Published Date 1992-05