Authors Kinoshita, Yukako/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 1
Published Date 1992-01
Authors Adachi, Masamitsu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 1
Published Date 1992-01
Authors Yakura, Noriko/ Ago, Minae/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 11
Issue 3
Published Date 1991-12
Authors Tokuyoshi, Kooji/ Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 6
Published Date 1991-11-05
Authors Tanaka, Yoshinori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 4-5
Published Date 1991-09
Authors Ikeda, Tadasu/ Ochi, Hiroshi/ Ohtani, Izumi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Takeuchi, Tatsuo/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 17
Published Date 1991-09
Authors Kurozawa, Youichi/ Ohshiro, Hitoshi/ Iwai, Nobuo/ Meshitsuka, Shunsuke/ Nose, Takayuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 3
Published Date 1991-05
Authors Tamai, Akihiko/ Yamasaki, Atsushi/ Shimada, Kazunori/ Sasaki, Yuji/ Nakao, Hiroshi/ Wada, Hidefumi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 3
Published Date 1991-05
Authors Takayama, Misako/ Maeda, Takako/ Kotoku, Susumu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 16
Published Date 1991-03
Authors Ikeda, Tadasu/ Ohtani, Izumi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Takeuchi, Tatsuo/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 16
Published Date 1991-03
Authors Murawaki, Yoshikazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 1
Published Date 1991-01
Authors Sato, Kenzo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 1
Published Date 1991-01
Authors Ishigro, Kiyosuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 1
Published Date 1991-01
Authors Yakura, Noriko/ Minohara, Minae/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 10
Issue 3
Published Date 1990-12
Authors Minohara, Minae/ Yakura, Noriko/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 10
Issue 3
Published Date 1990-12
Authors Adachi, Hironobu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 41
Issue 2
Published Date 1990-03
Authors Sumida, Michihiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 14
Published Date 1990-03
Authors Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 5-6
Published Date 1989-09
Authors Kageyama, Seiji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 5-6
Published Date 1989-09
Authors Houri, Daisuke/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Sugihara, Sei/ Tanabe, Kyoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 4
Published Date 1989-07