Authors Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kinoshita, Yukako/ Sugihara, Sei/ Ikeda, Sinya/ Osaki, Shuichi/ Sawaguchi, Masahiko/ Tanabe, Kyoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 3
Published Date 1989-05-05
Authors Ohno, Kousaku/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 2
Published Date 1989-03
Authors Hanaki, Keiichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 2
Published Date 1989-03
Authors Hanaki, Keiichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 2
Published Date 1989-03
Authors Maeda, Takako/ Nakada, Toyomi/ Sugihara, chitose/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 12
Published Date 1988-03
Authors Yakura, Noriko/ Sumida, Michihiko/ Fukuoka, Yasuko/ Mazume, Mihoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 12
Published Date 1988-03
Authors Miyagawa, Ikuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 39
Issue 2
Published Date 1988-03
Authors Nakamura, Hiroshige/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 39
Issue 1
Published Date 1988-01
Authors Teshima, Ryota/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 39
Issue 1
Published Date 1988-01
Authors Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 6
Published Date 1987-11-05
Authors Miyoshi, Michio/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 6
Published Date 1987-11-05
Authors Iijima, Kenji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 6
Published Date 1987-11-05
Authors Miyoshi, Michio/ Imoto, Toshiaki/ Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 2
Published Date 1987-03
Authors Kasagi, Takeshi/ Miyoshi, Michio/ Ichikawa, Osamu/ Ikeda, Masaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 2
Published Date 1987-03
Authors Yakura, Noriko/ Uechi, Masafumi/ Nakanishi, Fumiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 11
Published Date 1987-03
Authors Yakura, Noriko/ Sumida, Michihiko/ Fukuoka, Yasuko/ Inoue, Mihoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 11
Published Date 1987-03
Authors Tanaka, Toshiyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 11
Published Date 1987-03
Authors Ichikawa, Osamu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 2
Published Date 1987-03
Authors Yoshioka, Shin-ichi/ Imoto, Toshiaki/ Kurata, Yasutaka/ Hiji, Yasutake/ Kasagi, Takeshi/ Takeuchi, Tatsuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Ikeda, Tadasu/ Mokuda, Osamu/ Tominaga, Masato/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05