Authors Kasagi, Takeshi/ Yoshioka, Shinichi/ Imoto, Toshiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 9
Published Date 1985-03
Authors Ikeguchi, Masahide/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 1
Published Date 1985-01
Authors Hisatome, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 1
Published Date 1985-01
Authors Hosogai, Masae/ Fujitani, Yoshiko/ Oikawa, Toshihiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 6
Published Date 1984-11
Authors Hisatome, Ichiro/ Kotake, Hiroshi/ Hata, Tadashi/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 6
Published Date 1984-11
Authors Miyagawa, Ikuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 3-4
Published Date 1984-07-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kobayashi, Tatsuo/ Akamatsu, Yumiko/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 3-4
Published Date 1984-07-05
Authors Naguro, Tomonori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 3-4
Published Date 1984-07
Authors Sumida, Michihiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 8
Published Date 1984-03
Authors Hikino, Hiroko/ Yakura, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 8
Published Date 1984-03
Authors Maeda, Takako/ Sugihara, Chitose/ Kajitani, Taeko/ Makishima, Masue/ Tanioka, Kazuko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 8
Published Date 1984-03
Authors Hasegawa, Junichi/ Kawamoto, Hiroo/ Yamasaki, Junichi/ Kotake, Hiroshi/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 1
Published Date 1984-01
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Yanagino, kazuo/ Kato, Toshinori/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 34
Issue 3
Published Date 1983-05-05
Authors Maeda, Takako/ Sugihara, Chitose/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 7
Published Date 1983-03
Authors Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 7
Published Date 1983-03
Authors Udagawa, Misako/ Maeda, Takako/ Kotoku, Susumu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 7
Published Date 1983-03
Authors Hasegawa, Jun-ichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 34
Issue 1
Published Date 1983-01
Authors Ryoke, Kazuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 34
Issue 1
Published Date 1983-01
Authors Tanaka, Toshiyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 33
Issue 6
Published Date 1982-11
Authors Miyagawa, Ikuo/ Goto, Hajime/ Takenaka, Ikumasa/ Ishida, Goro/ Nishimoto, Kazuhiko/ Yamaguchi, Takamasa/ Fukuda, Kazuo/ Hamamoto, Ryuichi/ Hirakawa, Shinji/ Sumi, Fuminobu/ Kunitomi, Kimito/ Watanabe, Nobuyuki/ Miyake, Shigeki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 33
Issue 4
Published Date 1982-07