著者 Yamaguchi Noriya/ Yumioka Tetsuya/ Iwamoto Hideto/ Masago Toshihiko/ Morizane Shuichi/ Honda Masashi/ Sejima Takehiro/ Takenaka Atsushi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 Ueda Naoyuki/ Nagira Haruki/ Sannomiya Naoko/ Ikunishi Saeko/ Hattori Yuiko/ Kamida Akira/ Koyanagi Yuki/ Shimabayashi Kenta/ Sato Kengo/ Saito Hiroaki/ Hirooka Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 Amisaki Masataka/ Honjo Soichiro/ Morimoto Masaki/ Hanaki Takehiko/ Arai Yosuke/ Tokuyasu Naruo/ Sakamoto Teruhisa/ Ohuchi Yasufumi/ Saito Hiroaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 Yamashita Ayako/ Yoshioka Shin-ichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 Hashimoto Yuki/ Hatayama Yuki/ Kojima Nao/ Morishita Shota/ Matsumoto Satoko/ Hosoda Yuzuru/ Hara Ayako/ Motokura Toru/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
4
発行日 2016-12-26
著者 仁科 祐子/ 金子 周平/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
67
3-5
発行日 2016-09-30
著者 森 徹自/ 川島 史祥/ 齋藤 健吾/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
67
3-5
発行日 2016-09-30
著者 谷村 千華/ 西尾 育子/ 野口 佳美/ 大庭 桂子/ 高橋 洋一/ 三好 雅之/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
67
3-5
発行日 2016-09-30
著者 Kataoka Hideyuki/ Arii Shiro/ Fukuhara Takahiro/ Fujiwara Kazunori/ Kunimoto Yasuomi/ Hasegawa Kensaku/ Takeuchi Hiromi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Kimura Takayoshi/ Murata Satoru/ Onozawa Shiro/ Mine Takahiko/ Ueda Tatsuo/ Sugihara Fumie/ Yasui Daisuke/ Miki Izumi/ Kumita Shinichiro/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Matsunaga Tomoyuki/ Saito Hiroaki/ Murakami Yuki/ Kuroda Hirohiko/ Fukumoto Yoji/ Osaki Tomohiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Fukuma Kazuki/ Kowa Hisanori/ Nakayasu Hiroyuki/ Nakashima Kenji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Nakasone Masato/ Nakaso Kazuhiro/ Horikoshi Yosuke/ Hanaki Takehiko/ Kitagawa Yoshinori/ Takahashi Toru/ Inagaki Yoshimi/ Matsura Tatsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Hatayama Yuki/ Hashimoto Yuki/ Hara Ayako/ Motokura Toru/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Kader A.T.M. Abdul/ Murakami Yuki/ Yoshimoto Miwa/ Onishi Kazunari/ Kuroda Hirohiko/ Matsunaga Tomoyuki/ Fukumoto Yoji/ Takano Shuichi/ Tokuyasu Naruo/ Osaki Tomohiro/ Saito Hiroaki/ Ikeguchi Masahide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Shinohara Yuki/ Kato Ayumi/ Yamashita Eijiro/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Nishio Ikuko/ Chujo Masami/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Takahashi Toru/ Nakaso Kazuhiro/ Horikoshi Yosuke/ Hanaki Takehiko/ Yamakawa Miho/ Nakasone Masato/ Kitagawa Yoshinori/ Koike Taisuke/ Matsura Tatsuya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-09-12
著者 Sannomiya Naoko/ Hattori Yuiko/ Ueda Naoyuki/ Kamida Akira/ Koyanagi Yuki/ Nagira Haruki/ Ikunishi Saeko/ Shimabayashi Kenta/ 橋本 裕希/ Murata Aya/ Sato Kengo/ Hirooka Yumi/ Hosoya Keiko/ Ishiguro Kiyosuke/ Murata Yoko/ Hirooka Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01
著者 Yagi Shunjiro/ Suyama Yoshiko/ Fukuoka Kohei/ Takeuchi Hiromi/ Kitano Hiroya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-06-01