著者 Kitagawa Kahoru/ Miyabayashi Ikuko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Suzuki Yoshimasa/ Tanaka Yoshiyuki/ Nakamura Hiroshige/ Ohgi Shigetsugu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
41
1
発行日 1998-03
著者 Burioka Naoto/ Suyama Hisashi/ Tatsukawa Toshiyuki/ Hori Shinji/ Kometani Yasushi/ Kawasaki Yuji/ Nakada Noriko/ Sasaki Takao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11
著者 前田 隆子/ 北川 かほる/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 日本看護科学会誌
最新掲載誌名 日本看護科学会誌
17
3
発行日 1997-11
著者 Satoh Yukio/ Sairenji Takeshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11
著者 Yakura Noriko/ Kasagi Tsunakiyo/ Hiroe Kaori/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
3
発行日 1997-11
著者 Burioka Naoto/ Suyama Hisashi/ Sugimoto Yuji/ Chikumi Hiroki/ Yajima Hiroki/ Tomita Katsuyuki/ Hoshino Eiji/ Matsumoto Yukio/ Sasaki Takao/ Motoi Makoto/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Ahmmed Gias Uddin/ Miyakoda Hiroyuki/ Shigemasa Chiaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Baba Takashi/ Mitsuyoshi Saori/ Igarashi Hideya/ Sakaguchi Nobuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Takagi Shigeru/ Nagata Masao/ Ametani Yukiko/ Yamasaki Atsushi/ Itamochi Chiemi/ Tamai Akihiko/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Kamba Masayuki/ Suto Yuji/ Kodama Fumiko/ Sugihara Shuji/ Yoshida Kotaro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
40
2
発行日 1997-07
著者 Ito Tadayoshi/ Nakagiri Akira/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Research communications
最新掲載誌名 Research communications
18
発行日 1997-03
著者 Ito Tadayoshi/ Nakagiri Akira/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Research communications
最新掲載誌名 Research communications
18
発行日 1997-03
著者 Nakagiri Akira/ Ito Tadayoshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Research communications
最新掲載誌名 Research communications
18
発行日 1997-03
著者 Nakagiri Akira/ Ito Tadayoshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Research communications
最新掲載誌名 Research communications
17
発行日 1995-03
著者 矢倉 紀子/ 三瓶 まり/ 廣江 かおり/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 日本看護科学会誌
最新掲載誌名 日本看護科学会誌
14
3
発行日 1994-12
著者 前田 隆子/ 三瓶 まり/ 川上 澄枝/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 日本看護科学会誌
最新掲載誌名 日本看護科学会誌
14
3
発行日 1994-12
著者 矢倉 紀子/ 廣江 かおり/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 日本看護科学会誌
最新掲載誌名 日本看護科学会誌
13
3
発行日 1993-12
著者 Nishii Tadashi/ Nakagiri Akira/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Research communications
最新掲載誌名 Research communications
16
発行日 1993-03
著者 Nakagiri Akira/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Research communications
最新掲載誌名 Research communications
16
発行日 1993-03