Authors Adachi, Hironobu/ Yumoto, Tokichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 3-4
Published Date 1985-07
Authors Adachi, Hironobu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 2
Published Date 1986-03
Authors Adachi, Hironobu/ Yumoto, Toukichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Adachi, Hironobu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 41
Issue 2
Published Date 1990-03
Authors Kasagi, Noriko/ Adachi, Hironobu/ Ishida, Masato/ Osaki, Mitsuhiko/ Ito, Hisao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 45
Issue 5
Published Date 1994-09
Authors Osaki, Mitsuhiko/ Asakura, Yasue/ Iwao, Yoshiko/ Shimabayashi, Aki/ Adachi, Hironobu/ Yoshida, Haruhiko/ Ito, Hisao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 4-5
Published Date 1995-09
Authors Ito, Hisao/ Hayashi, Atsushi/ Matsuura, Takahiko/ Adachi, Hironobu/ Itaki, Norihisa/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 48
Issue 4-5
Published Date 1997-09
Authors Ito, Hisao/ Shomori, Kohei/ Goto, Eizo/ Kase, Satoru/ Watanabe, Mari/ Sakatani, Takeshi/ Adachi, Hironobu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 52
Issue 5-6
Published Date 2001-11
Authors Kase, Satoru/ Adachi, Hironobu/ Osaki, Mitsuhiko/ Shomori, Kohei/ Honjo, Soichiro/ Goto, Eizo/ Yamashita, Hideki/ Kawaguchi, Hiroki/ Ito, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 45
Issue 4
Published Date 2002-12
Authors Osaki, Mari/ Osaki, Mitsuhiko/ Kodani, Isamu/ Adachi, Hironobu/ Shibata, Itoji/ Ito, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 45
Issue 4
Published Date 2002-12
Authors Araki, Kunio/ Shomori, Kohei/ Nakamura, Hiroshige/ Adachi, Hironobu/ Ito, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 46
Issue 2
Published Date 2003-06