Authors Miyoshi, Masayuki/ Abe, Sunao/ Kasagi, Takeshi/ Hiramatsu, Kimiko/ Ikeda, Tadasu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 64
Issue 3
Published Date 2013-05-31
Authors Kasagi, Takeshi/ Ikeda, Tadasu/ Hiramatsu, Kimiko/ Kanemoto, Akiko/ Nakamura, Masanori/ Hashimoto, Hiroyuki/ Kishino, Eriko/ Ito, Tetsuya/ Fujita, Koki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 58
Issue 3
Published Date 2007-05
Authors Kasagi, Takeshi/ Urakami, Katsuya/ Taniguchi, Miyako/ Nakamura, Masanori/ Yamashita, Akiko/ Hashimoto, Hiroyuki/ Kishino, Eriko/ Ito, Tetsuya/ Fujita, Koki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 56
Issue 6
Published Date 2005-11
Authors Kasagi, Takeshi/ Urakami, Katsuya/ Taniguchi, Miyako/ Taniguchi, Osamu/ Ohoka, Toshie/ Kurihara, Shoichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 55
Issue 3
Published Date 2004-05
Authors Kasagi, Takeshi/ Urakami, Katsuya/ Ueda, Etsuko/ Taniguchi, Miyako/ Kojima, Midori/ Kurihara, Shoichi/ Morioka, Tamotsu/ Taniguchi, Osamu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 53
Issue 2
Published Date 2002-03
Authors Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 5-6
Published Date 1989-09
Authors Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 6
Published Date 1987-11-05
Authors Kasagi, Takeshi/ Miyoshi, Michio/ Ichikawa, Osamu/ Ikeda, Masaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 2
Published Date 1987-03
Authors Miyoshi, Michio/ Imoto, Toshiaki/ Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 2
Published Date 1987-03
Authors Yoshioka, Shin-ichi/ Imoto, Toshiaki/ Kurata, Yasutaka/ Hiji, Yasutake/ Kasagi, Takeshi/ Takeuchi, Tatsuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Kasagi, Takeshi/ Kawaguchi, Norihisa/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Kasagi, Takeshi/ Yoshioka, Shinichi/ Imoto, Toshiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 9
Published Date 1985-03
Authors Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 7
Published Date 1983-03
Authors Kasagi, Takeshi/ Ichikawa, Osamu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 5
Published Date 1981-03