Authors Hisadome, Yoshie/ Saito, Motoaki/ Kono, Tomoharu/ Satoh, Itaru/ Kinoshita, Yukako/ Satoh, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title Life Sciences
Current Journal Title Life Sciences
Volume 81
Issue 5
Published Date 2007-07
Authors Saito, Motoaki/ Kinoshita, Yukako/ Satoh, Itaru/ Shinbori, Chiko/ Suzuki, Hiroto/ Yamada, Masashi/ Watanabe, Takeshi/ Satoh, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title European Urology
Current Journal Title European Urology
Volume 51
Issue 2
Published Date 2007-02
Authors Saito, Motoaki/ Shimizu, Shogo/ Kinoshita, Yukako/ Satoh, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本泌尿器科学会雜誌
Current Journal Title 日本泌尿器科学会雜誌
Volume 101
Issue 2
Published Date 2010-02
Authors Saito, Motoaki/ Okada, Shin-ichi/ Kazuyama, Emi/ Satoh, Itaru/ Kinoshita, Yukako/ Satoh, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Urology
Current Journal Title The Journal of Urology
Volume 180
Issue 6
Published Date 2008-12
Authors Shimizu, Shogo/ Saito, Motoaki/ Kinoshita, Yukako/ Shomori, Kohei/ Satoh, Itaru/ Satoh, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Urology
Current Journal Title The Journal of Urology
Volume 182
Issue 4
Published Date 2009-10
Authors Shinbori, Chiko/ Saito, Motoaki/ Kinoshita, Yukako/ Satoh, Itaru/ Kono, Tomoharu/ Hanada, Takuya/ Nanba, Eiji/ Adachi, Kaori/ Suzuki, Hiroto/ Yamada, Masashi/ Satoh, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title European Journal of Pharmacology
Current Journal Title European Journal of Pharmacology
Volume 567
Issue 1-2
Published Date 2007-07
Authors Ohmasa, Fumiya/ Saito, Motoaki/ Shimizu, Shogo/ Taniguchi, Sousuke/ Dimitriadis, Fotios/ Satoh, Itaru/ Kinoshita, Yukako/ Satoh, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title European Journal of Pharmacology
Current Journal Title European Journal of Pharmacology
Volume 635
Issue 1-3
Published Date 2010-06
Authors Okada, Shin-ichi/ Saito, Motoaki/ Kinoshita, Yukako/ Satoh, Itaru/ Kazuyama, Emi/ Hayashi, Atsushi/ Satoh, Keisuke/ Kanzaki, Susumu/
Content Type Journal Article
Journal Title European Journal of Pharmacology
Current Journal Title European Journal of Pharmacology
Volume 611
Issue 1-3
Published Date 2009-06
Authors Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Koji/ Houri, Daisuke/ Tanabe, Kyoko/ Matsumoto, Hidenori/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 31
Issue 5
Published Date 1980-11-30
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 6
Published Date 1992-11-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Wang, Yue/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 5
Published Date 1992-09-05
Authors Tokuyoshi, Kooji/ Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 6
Published Date 1991-11-05
Authors Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kinoshita, Yukako/ Sugihara, Sei/ Ikeda, Sinya/ Osaki, Shuichi/ Sawaguchi, Masahiko/ Tanabe, Kyoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 3
Published Date 1989-05-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/ Itoh, Toshiro/ Noguchi, Yutaka/ Houi, Noritugu/ Itoh, Tadao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 3-4
Published Date 1986-07-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kobayashi, Tatsuo/ Akamatsu, Yumiko/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 1
Published Date 1986-01-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Akamatsu, Yumiko/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 3-4
Published Date 1985-07-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kobayashi, Tatsuo/ Akamatsu, Yumiko/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 3-4
Published Date 1984-07-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Yanagino, kazuo/ Kato, Toshinori/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 34
Issue 3
Published Date 1983-05-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Koji/ Houri, Daisuke/ Shimoda, Kotaro/ Kosaka, Toshifumi/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 33
Issue 6
Published Date 1982
Authors タナベ, キョウコ/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Koji/ Houri, Daisuke/ Asagi, Koei/ Kosaka, Toshifumi/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 33
Issue 2
Published Date 1982