Authors Kuroda, Mayu/ Sato, Yoshiteru/ Nakamura, Mikio/ Kodama, Yoshinori/ Bamba, Kaori/ Horai, Sawako/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 18
Issue 1
Published Date 2021-09-10
Authors Kodama, Yoshinori/ Konishi, Ryuugo/ Kikuchi, Akihiro/ Kageyama, Tatsuya/ Mimura, Kiyoshi/ Taniguchi, Satoshi/ Yorimasa, Hiroshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究
Current Journal Title Tottori University journal of the Faculty of Education and Regional Sciences. Regional Sciences
Volume 4
Issue 3
Published Date 2003-03-31
Authors Tsutsui, Kazunobu/ Kodama, Yoshinori/ Nakano, Makoto/ Sugamori, Yoshiaki/ Bùi, Thị Thu/ Lê, Đình Thuận/ Trương, Đình Trọng/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 12
Issue 2
Published Date 2015-11-20
Authors Tsutsui, Kazunobu/ Katagaki, Ayako/ Nakano, Makoto/ Kodama, Yoshinori/ Bui, Thi Thu/ Le Dinh, Thuan/ Truong Dinh, Trong/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 10
Issue 1
Published Date 2013-08-12
Authors Watakabe, Takuma/ Kodama, Yoshinori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 9
Issue 3
Published Date 2013-03-22
Authors Inoue, Yuki/ Ueda, Arisa/ Umemoto, Ai/ Nakashima, Yukimi/ Nishiyama, Takahito/ Arakane, Hiroki/ Une, Yuki/ Yumura, Takeru/ Watanabe, Ayako/ Watakabe, Takuma/ Okabe, Hiromu/ Komoto, Yusuke/ Kodama, Yoshinori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 9
Issue 3
Published Date 2013-03-22
Authors Tsurusaki, Nobuo/ Kodama, Yoshinori/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰自然史研究
Current Journal Title 山陰自然史研究
Volume 5
Published Date 2010-04-05
Authors Kawauchi, Hayato/ Kodama, Yoshinori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 6
Issue 3
Published Date 2010-03-23
Authors Kodama, Yoshinori/ Yano, Takao/ Okada, Shomei/ Matsuyama, Kazuya/ Mimura, Kiyoshi/ Nakamura, Munekazu/ Otsuka, Yuzuru/ Toya, Hiroshi/ Shimoda, Junko/ Kataoka, Ryotaro/ Nakamoto, Mami/ Yamamoto, Tomoko/ Husiletu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究
Current Journal Title 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究
Volume 2
Issue 2
Published Date 2001-01
Authors Kodama, Yoshinori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究
Current Journal Title Tottori University journal of the Faculty of Education and Regional Sciences. Regional Sciences
Volume 3
Issue 1
Published Date 2001-07
Authors Kodama, Yoshinori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 3
Issue 2
Published Date 2006-11-30
Authors Morii, Ai/ Kodama, Yoshinori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 3
Issue 1
Published Date 2006-05-31