Authors Ikeda, Tadasu/ Ochi, Hiroshi/ Ohtani, Izumi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Takeuchi, Tatsuo/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 17
Published Date 1991-09
Authors Ikeda, Tadasu/ Mokuda, Osamu/ Tominaga, Masato/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Hisatome, Ichiro/ Kotake, Hiroshi/ Hata, Tadashi/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 6
Published Date 1984-11
Authors Ikeda, Tadasu/ Ohtani, Izumi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Takeuchi, Tatsuo/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 16
Published Date 1991-03
Authors Ikeda, Tadasu/ Ochi, Hiroshi/ Ohtani, Izumi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Takeuchi, Tatsuo/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 18
Published Date 1992-03
Authors Ikeda, Tadasu/ Terasawa, Hikari/ Ishimura, Masahiko/ Ochi, Hiroshi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 19
Published Date 1992-11
Authors Hasegawa, Junichi/ Noguchi, Noriyasu/ Kaneda, Takafumi/ Matsumoto, Tatsuhiko/ Saitoh, Makoto/ Kotake, Hiroshi/ Mashiba, Hiroto/ Inoue, Yuichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 3
Published Date 1992-05
Authors Hasegawa, Junichi/ Kawamoto, Hiroo/ Yamasaki, Junichi/ Kotake, Hiroshi/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 1
Published Date 1984-01