Authors Shibuya, Akito/ Nokami, Toshiki/
Content Type Journal Article
Journal Title CHEMICAL RECORD
Volume 21
Issue 9
Published Date 2021-06-08
Authors Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Ueno, Ayumu/ Shindo, Yoshiko/ Mizuguchi, Hayato/ Komura, Takuro/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
Volume 167
Issue 4
Published Date 2020-02-17
Authors Yamaguchi, Kazuki/ Usui, Hiroyuki/ Domi, Yasuhiro/ Nishida, Haruka/ Komura, Takuro/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Electroanalytical Chemistry
Volume 845
Published Date 2019-07-15
Authors Manmode, Sujit/ Tanabe, Shichidai/ Yamamoto, Takashi/ Sasaki, Norihiko/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title CHEMISTRYOPEN
Volume 8
Issue 7
Published Date 2019-07
Authors Dong, Yue/ Takeshita, Tokio/ Miyafuji, Hisashi/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title Bulletin of the Chemical Society of Japan
Current Journal Title Bulletin of the Chemical Society of Japan
Volume 91
Issue 3
Published Date 2017-12-28
Authors Yamaoka, Hiroki/ Yamashita, Takuya/ Harada, Akinori/ Sakaguchi, Atsushi/ Kinoshita, Kentaro/ Kishida, Satoru/ Hayase, Shuichi/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title Chemistry letters
Current Journal Title Chemistry letters
Volume 46
Issue 12
Published Date 2017-10-14
Authors Isoda, Yuta/ Sasaki, Norihiko/ Kitamura, Kei/ Takahashi, Shuji/ Manmode, Sujit/ Takeda-Okuda, Naoko/ Tamura, Jun-ichi/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title BEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
Volume 13
Published Date 2017-05-16
Authors Yamaguchi, Kazuki/ Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Shimizu, Masahiro/ Matsumoto, Kuninobu/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Power Sources
Current Journal Title Journal of Power Sources
Volume 338
Published Date 2017-01-15
Authors Shimizu, Masahiro/ Usui, Hiroyuki/ Yamane, Kazuya/ Sakata, Takuma/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Electrochemical Science
Current Journal Title International Journal of Electrochemical Science
Volume 10
Issue 12
Published Date 2015-11-04
Authors Shimizu, Masahiro/ Usui, Hiroyuki/ Matsumoto, Kuninobu/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of the Electrochemical Society
Current Journal Title Journal of the Electrochemical Society
Volume 161
Issue 12
Published Date 2014-08-08