Authors Tada, Yasuyuki/ Okumura, Takenobu/ Kubota, Tetsuya/ Honda, Naomasa/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 28
Published Date 2004-03
Authors Sitizyo, Kiitiro/ Matsumoto, Tsutomu/ Yoshida, Isao/ Okumura, Takenobu/ Saito, Toshiyuki/ Takeuchi, Takashi/ Harada, Etsumori/ Suzuki, Minoru/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 53
Published Date 2000-11-30
Authors Kubota, Tetsuya/ Okumura, Takenobu/ Yamada, Masako/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 26
Published Date 2000-03
Authors Tamari, Miyuki/ Okumura, Takenobu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 26
Published Date 2000-03
Authors Okumura, Takenobu/ Kiyonaga, Masahiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 24
Published Date 1996-03
Authors Okumura, Takenobu/ Kubota, Tetsuya/ Chujo, Shintaro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 24
Published Date 1996-03
Authors Okumura, Takenobu/ Nishimura, Koji/ Fujii, Koichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 21
Published Date 1992-03
Authors Okumura, Takenobu/ Nishizono, Katsunori/ Tanaka, Kazuo/ Takiguchi, Yoshiki/ Taniguchi, Shingo/ Nagata, Akira/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 19
Published Date 1990-03
Authors Duan, Ke-qin/ Tanaka, Kazuo/ Okumura, Takenobu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 19
Published Date 1990-03
Authors Okumura, Takenobu/ Mizunaka, Shinich/ Maeta, Hiroyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 広葉樹研究
Current Journal Title 広葉樹研究
Volume 5
Published Date 1989-02
Authors Okumura, Takenobu/ Takeuchi, Zenichi/ Ohtani, Seiichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 41
Published Date 1988-11-30
Authors Okumura, Takenobu/ Iwami, Keiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 17
Published Date 1988-03
Authors Okumura, Takenobu/ Tanaka, Kazuo/ Moriishi, Manabu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 広葉樹研究
Current Journal Title 広葉樹研究
Volume 4
Published Date 1987-02
Authors Okumura, Takenobu/ Komatsubara, Etsuo/ Tanaka, Kazuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 16
Published Date 1986-03
Authors Otoguro, Shinichi/ Yoshioka, Ryuma/ Okumura, Takenobu/ Tanaka, Kazuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 16
Published Date 1986-03
Authors Okumura, Takenobu/ Ishizuka, Tadanori/ Tanaka, Kazuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林研究報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 16
Published Date 1986-03
Authors Okumura, Takenobu/ Tsuji, Takeshi/ Ueyama, Motoharu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 14
Published Date 1984-03
Authors Tanaka, Kazuo/ Okumura, Takenobu/ Goto, Ikuo/ Hasegawa, Takashi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 14
Published Date 1984-03
Authors Tanaka, Kazuo/ Okumura, Takenobu/ Oshimo, Hiromi/ Minami, Yasuhiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 広葉樹研究
Current Journal Title 広葉樹研究
Volume 2
Published Date 1983-01
Authors Tanaka, Kazuo/ Okumura, Takenobu/ Inoue, Akira/ Shimono, Kiyoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部演習林報告
Current Journal Title Research bulletin of the Tottori University Forests
Volume 13
Published Date 1981-12