Authors Hayashi, Takatoshi/ Uramoto, Kyoya/ Nakamura, Yoshio/ Hara, Masami/ Komatsu, Kiyoko/ Yaso, Yuriko/ Sako, Satoru/ Yamane, Otohiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Volume 37
Published Date 1985-01-30
Authors Hayashi, Takatoshi/ Yamane, Otohiko/ Takiguchi, Kazuo/ Matsuda, Kazuyoshi/ Sako, Satoru/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Volume 30
Published Date 1978-02
Authors Hayashi, Takatoshi/ Yamane, Otohiko/ Sako, Satoru/ Henna, Morimi/ Sakai, Michiharu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Volume 28
Published Date 1976-03