Authors Yamasaka, Akira/ Iwai, Hitomi/ Seki, Koji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学附属中学校研究紀要
Current Journal Title Bulletin of the Tottori University Junior High School
Volume 54
Published Date 2023-03-01
Authors Seki, Koji/ Okada, Ayaka/ Sakamoto, Keiichi/ Hirosawa, Eiki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 18
Issue 1
Published Date 2021-09-10
Authors Wada, Takuya/ Seki, Koji/ Nishigaki, Mitsuko/ Iwatani, Erina/ Tawara, Ririka/ Yasui, Hitoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域教育学研究
Current Journal Title Regional sciences on education
Volume 13
Issue 1
Published Date 2021-03-01
Authors UEJIMA, Naoki/ SEKI, Koji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 16
Issue 1
Published Date 2019-09-06
Authors SEKI, Koji/ YASUI, Hitoshi/ KUNIMORI, Taka-aki/ MURAKAMI, Yurika/ SAKAMOTO, Keiichi/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰体育学研究
Current Journal Title San-in Society of Physical Education, Health and Sport Sciences
Volume 34
Published Date 2018-12
Authors Sakamoto, Keichi/ Yabuki, Naomi/ Matsumoto, Kenji/ Seki, Koji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域教育学研究
Current Journal Title 地域教育学研究
Volume 10
Issue 1
Published Date 2018-03-01
Authors Seki, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰体育学研究
Current Journal Title 山陰体育学研究
Volume 33
Published Date 2018-01
Authors Takeda, Shingo/ Tsutsui, Kazunobu/ Seki, Koji/ Koizumi, Motohiro/ Yasuda, Masato/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 14
Issue 1
Published Date 2017-08-31
Authors Hirosawa, Eiki/ Seki, Koji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域教育学研究
Current Journal Title 地域教育学研究
Volume 9
Issue 1
Published Date 2017-03-01
Authors Seki, Koji/ Natsume, Takashi/ Yanagawa, Yoshimaro/ Murakami, Masatoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰体育学研究
Current Journal Title 山陰体育学研究
Volume 32
Published Date 2017-03-01
Authors Nagai, Yoshikazu/ Seki, Koji/ Takahashi, Yuichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 13
Issue 1
Published Date 2016-09-21
Authors Tsuyuki, Akihito/ Seki, Koji/ Iwata, Shotaro/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰体育学研究
Current Journal Title 山陰体育学研究
Volume 31
Published Date 2016-03
Authors Seki, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰体育学研究
Current Journal Title 山陰体育学研究
Volume 30
Published Date 2015-03
Authors Seki, Koji/ Yoneshima, Michiko/ Nishida, Akinori/ Tsuyuki, Akihito/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 10
Issue 3
Published Date 2014-03-31
Authors Seki, Koji/ Matsuzaka, Dai/ Tsuyuki, Akihito/ Suzuki, Yusuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 10
Issue 1
Published Date 2013-08-12
Authors Ogata, Daiki/ Shimada, Yui/ Seki, Koji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 9
Issue 2
Published Date 2012-12-18
Authors Matsuzaka, Dai/ Seki, Koji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 9
Issue 1
Published Date 2012-07-29
Authors Seki, Koji/ Tanaka, Yamato/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰体育学研究
Current Journal Title 山陰体育学研究
Volume 27
Published Date 2012-03
Authors Ueno, Kohei/ Seki, Koji/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰体育学研究
Current Journal Title 山陰体育学研究
Volume 26
Published Date 2011-03
Authors Seki, Koji/ Matsuzaka, Dai/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰体育学研究
Current Journal Title 山陰体育学研究
Volume 26
Published Date 2011-03