Authors Ehara, Yuko/ Yoshida, Yuichi/ Sugita, Kazunari/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 64
Issue 2
Published Date 2021-05-20
Authors Wakumoto, Keiko/ Yoshida, Yuichi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 63
Issue 1
Published Date 2020-2-20
Authors Yoshida, Yuichi/ Yamada, Nanako/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Current Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Volume 100
Published Date 2020-10
Authors Goto, Hiroyuki/ Yoshida, Yuichi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Current Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Volume 100
Published Date 2020-08
Authors Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 47
Issue 8
Published Date 2020-08
Authors Yoshida, Yuichi/ Goto, Hiroyuki/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 30
Issue 2
Published Date 2020-03
Authors Ehara, Yuko/ Koga, Monji/ Imafuku, Shinichi/ Yamamoto, Osamu/ Yoshida, Yuichi/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 47
Issue 2
Published Date 2020-02
Authors Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Koga, Monji/ Imafuku, Shinichi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Current Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Volume 98
Issue 8
Published Date 2018-09-15
Authors Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Noma, Hiroshi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 45
Issue 5
Published Date 2018-05
Authors Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Kosaki, Kenjiro/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 45
Issue 3
Published Date 2018-03
Authors Ehara, Yuko/ Yamamoto, Osamu/ Kosaki, Kenjiro/ Yoshida, Yuichi/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 45
Issue 1
Published Date 2018
Authors Higaki-Mori, Hiromi/ Sugita, Kazunari/ Tsutsumi, Reiko/ Adachi, Koji/ Yoshida, Yuichi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 60
Issue 1
Published Date 2017-3-9
Authors Ehara, Yuko/ Yoshida, Yuichi/ Ishizu, Satomi/ Shiomi, Tatsushi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 44
Issue 12
Published Date 2017-12
Authors Goto, Hiroyuki/ Sugita, Kazunari/ Yoshida, Yuichi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 27
Issue 6
Published Date 2017-11
Authors Ehara, Yuko/ Yamamoto, Osamu/ Kosaki, Kenjiro/ Yoshida, Yuichi/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 44
Issue 11
Published Date 2017-11
Authors Ehara, Yuko/ Yoshida, Yuichi/ Ishizu, Satomi/ Shiomi, Tatsushi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 44
Issue 6
Published Date 2017-06
Authors Ehara, Yuko/ Yoshida, Yuichi/ Yanagihara, Shigeto/ Shiomi, Tatsushi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 44
Issue 4
Published Date 2017-04
Authors Ehara, Yuko/ Yoshida, Yuichi/ Shiomi, Tatsushi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 44
Issue 3
Published Date 2017-03
Authors Suzuki, Shuji/ Yoshida, Yuichi/ Shiomi, Tatsushi/ Yanagihara, Shigeto/ Kimura, Ryoko/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 59
Issue 2
Published Date 2016-6-1
Authors Moriya, Shinga/ Hirose, Junpei/ Yoshida, Yuichi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Current Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Volume 96
Issue 5
Published Date 2016-07