Authors Waka, Ryoji/ Hayashi, Tsutomu/ Hara, Yutaka/ Ryuu, Bi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究
Current Journal Title 鳥取大学教育地域科学部紀要. 地域研究
Volume 1
Issue 2
Published Date 2000-02
Authors Yoshino, Fumio/ Hayashi, Tsutomu/ Waka, Ryoji/ Yoshida, Toshihiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 14
Issue 1
Published Date 1983-10
Authors Waka, Ryoji/ Yoshino, Fumio/ Hayashi, Tsutomu/ Tabe, Koshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 9
Issue 1
Published Date 1978-09
Authors Waka, Ryoji/ Yoshino, Fumio/ Hayashi, Tsutomu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 24
Issue 1
Published Date 1993-11
Authors Yoshino, Fumio/ Hayashi, Tsutomu/ Waka, Ryoji/ Hayashi, Tatsuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 16
Issue 1
Published Date 1985-11-20
Authors Yoshino, Fumio/ Hayashi, Tsutomu/ Waka, Ryoji/ Hayashi, Tatsuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 16
Issue 1
Published Date 1985-11-20
Authors Yoshino, Fumio/ Hayashi, Tsutomu/ Waka, Ryoji/ Hayashi, Tatsuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 15
Issue 1
Published Date 1984-10
Authors Hayashi, Tsutomu/ Hara, Yutaka/ Tanaka, Atsushi/ Kumahara, Keisaku/ Obata, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 29
Issue 1
Published Date 1998-11
Authors Hayashi, Tsutomu/ Kawai, Hajime/ Matsumoto, Munehisa/ Yamaguchi, Kenji/ Yoshino, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 21
Issue 1
Published Date 1990-11
Authors Hayashi, Tsutomu/ Yoshino, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 21
Issue 1
Published Date 1990-11
Authors Hayashi, Tsutomu/ Kashiwada, Yukio/ Fujimoto, Yoshio/ Yoshino, Fumio/ Suzuki, Toyohiko/ Tanabe, Seiichi/ Ochiai, Yoshitaka/ Waka, Ryoji/ Iwata, Hiroshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Hayashi, Tsutomu/ Hara, Yutaka/ Liu, Wei/ Sassa, Koji/ Kato, Masaru/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 32
Published Date 2001-12
Authors Hara, Yutaka/ Hayashi, Tsutomu/ Matsuoka, Toshimasa/ Kajiwara, Masatoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 34
Published Date 2003-12
Authors Hayashi, Tsutomu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 38
Published Date 2007-12
Authors Hayashi, Tsutomu/ Hara, Yutaka/ Kang, In-Seung/ Kato, Masaru/ Fujimoto, Yuuki/ Waka, Ryoji/ Tagawa, Kotaro/ Kamichika, Makio/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学大学院工学研究科/工学部研究報告
Current Journal Title Reports of the Faculty of Engineering, Tottori University
Volume 37
Published Date 2007-01