Authors Ehara, Yuko/ Yoshida, Yuichi/ Sugita, Kazunari/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 64
Issue 2
Published Date 2021-05-20
Authors Wakumoto, Keiko/ Sugita, Kazunari/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 64
Issue 1
Published Date 2021-02-22
Authors Yoshida, Yuichi/ Yamada, Nanako/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Current Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Volume 100
Published Date 2020-10
Authors Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 47
Issue 8
Published Date 2020-08
Authors Goto, Hiroyuki/ Sugita, Kazunari/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Current Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Volume 100
Published Date 2020-08
Authors Goto, Hiroyuki/ Yoshida, Yuichi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Current Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Volume 100
Published Date 2020-08
Authors Yoshida, Yuichi/ Goto, Hiroyuki/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 30
Issue 2
Published Date 2020-03
Authors Ehara, Yuko/ Koga, Monji/ Imafuku, Shinichi/ Yamamoto, Osamu/ Yoshida, Yuichi/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 47
Issue 2
Published Date 2020-02
Authors Okazaki, Tetsuya/ Saito, Yoshiaki/ Sugita, Kazunari/ Nosaka, Kanae/ Ohno, Koyo/ Hiraoka, Yumie/ Kasagi, Noriko/ Ebiki, Mitsutaka/ Narai, Satoshi/ Kawashima, Yuki/ Takano, Shuichi/ Kai, Masachika/ Adachi, Kaori/ Yamamoto, Osamu/ Nanba, Eiji/ Maegaki, Yoshihiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 1
Published Date 2019-3-28
Authors Ito, Ayako/ Sugita, Kazunari/ Ikeda, Ayano/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 1
Published Date 2019-3-28
Authors Ehara, Yuko/ Sugita, Kazunari/ Goto, Hiroyuki/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Others
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 46
Issue 6
Published Date 2019-06
Authors Kimura, Ryoko/ Sugita, Kazunari/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 61
Issue 2
Published Date 2018-6-18
Authors Kimura, Ryoko/ Sugita, Kazunari/ Goto, Hiroyuki/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 61
Issue 2
Published Date 2018-6-18
Authors Suzuki, Shuji/ Sugita, Kazunari/ Shiomi, Tatsushi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 61
Issue 1
Published Date 2018-3-28
Authors Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Koga, Monji/ Imafuku, Shinichi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Current Journal Title ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
Volume 98
Issue 8
Published Date 2018-09-15
Authors Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Noma, Hiroshi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 45
Issue 5
Published Date 2018-05
Authors Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Kosaki, Kenjiro/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 45
Issue 3
Published Date 2018-03
Authors Ehara, Yuko/ Yamamoto, Osamu/ Kosaki, Kenjiro/ Yoshida, Yuichi/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Current Journal Title JOURNAL OF DERMATOLOGY
Volume 45
Issue 1
Published Date 2018
Authors Goto, Hiroyuki/ Sugita, Kazunari/ Yanagihara, Shigeto/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 60
Issue 3
Published Date 2017-9-15
Authors Higaki-Mori, Hiromi/ Sugita, Kazunari/ Tsutsumi, Reiko/ Adachi, Koji/ Yoshida, Yuichi/ Yamamoto, Osamu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 60
Issue 1
Published Date 2017-3-9