Authors Imaoka, Naoki/ Koba, Satoshi/ Watanabe, Tatsuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 64
Issue 3
Published Date 2013-05-31
Authors Miyoshi, Masayuki/ Abe, Sunao/ Kasagi, Takeshi/ Hiramatsu, Kimiko/ Ikeda, Tadasu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 64
Issue 3
Published Date 2013-05-31
Authors Kato, Shiori/ Sawa, Kanako/ Shimose, Hiroko/ Yamashita, Chihiro/ Saiga, Michiko/ Yoshioka, Shin-ichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 64
Issue 3
Published Date 2013-05-31