Authors Sumida, Michihiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 8
Published Date 1984-03
Authors Hikino, Hiroko/ Yakura, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 8
Published Date 1984-03
Authors Maeda, Takako/ Sugihara, Chitose/ Kajitani, Taeko/ Makishima, Masue/ Tanioka, Kazuko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 8
Published Date 1984-03
Authors Naguro, Tomonori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 3-4
Published Date 1984-07
Authors Miyagawa, Ikuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 3-4
Published Date 1984-07-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kobayashi, Tatsuo/ Akamatsu, Yumiko/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 3-4
Published Date 1984-07-05
Authors Hosogai, Masae/ Fujitani, Yoshiko/ Oikawa, Toshihiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 6
Published Date 1984-11
Authors Hisatome, Ichiro/ Kotake, Hiroshi/ Hata, Tadashi/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 35
Issue 6
Published Date 1984-11
Authors Ikeguchi, Masahide/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 1
Published Date 1985-01
Authors Hisatome, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 1
Published Date 1985-01
Authors Kasagi, Takeshi/ Yoshioka, Shinichi/ Imoto, Toshiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 9
Published Date 1985-03
Authors Tanaka, Toshiyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 9
Published Date 1985-03
Authors Sumida, Michihiko/ Yakura, Noriko/ Fukuoka, Yasuko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 9
Published Date 1985-03
Authors Maeda, Takako/ Sugihara, Chitose/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 9
Published Date 1985-06
Authors Murawaki, Yoshikazu/ Ikeda, Fumiaki/ Tanimoto, Koichi/ Hirayama, Chisato/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 3-4
Published Date 1985-07
Authors Adachi, Hironobu/ Yumoto, Tokichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 3-4
Published Date 1985-07
Authors Miyagawa, Ikuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 3-4
Published Date 1985-07
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Akamatsu, Yumiko/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 3-4
Published Date 1985-07-05
Authors Ohno, Kousaku/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 5
Published Date 1985-09
Authors Takeuchi, Hiromi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 6
Published Date 1985-11