Authors Takeuchi, Hiromi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 36
Issue 6
Published Date 1985-11
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kobayashi, Tatsuo/ Akamatsu, Yumiko/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 1
Published Date 1986-01-05
Authors Adachi, Hironobu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 2
Published Date 1986-03
Authors Maeda, Takako/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 10
Published Date 1986-03
Authors Inoue, Takao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 2
Published Date 1986-03
Authors Sumida, Michihiko/ Yakura, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 10
Published Date 1986-03
Authors Yoshioka, Shin-ichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 2
Published Date 1986-03
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/ Itoh, Toshiro/ Noguchi, Yutaka/ Houi, Noritugu/ Itoh, Tadao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 3-4
Published Date 1986-07-05
Authors Kasagi, Takeshi/ Kawaguchi, Norihisa/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Tamai, Akihiko/ Kitagawa, Kosuke/ Wariishi, Saburo/ Takemura, Megumi/ Takahashi, Toru/ Watanabe, Makio/ Ogura, Chika/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Yoshioka, Shin-ichi/ Imoto, Toshiaki/ Kurata, Yasutaka/ Hiji, Yasutake/ Kasagi, Takeshi/ Takeuchi, Tatsuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Ikeda, Tadasu/ Mokuda, Osamu/ Tominaga, Masato/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Adachi, Hironobu/ Yumoto, Toukichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 6
Published Date 1986-11-05
Authors Miyoshi, Michio/ Imoto, Toshiaki/ Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 2
Published Date 1987-03
Authors Ichikawa, Osamu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 2
Published Date 1987-03
Authors Yakura, Noriko/ Uechi, Masafumi/ Nakanishi, Fumiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 11
Published Date 1987-03
Authors Yakura, Noriko/ Sumida, Michihiko/ Fukuoka, Yasuko/ Inoue, Mihoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 11
Published Date 1987-03
Authors Kasagi, Takeshi/ Miyoshi, Michio/ Ichikawa, Osamu/ Ikeda, Masaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 2
Published Date 1987-03
Authors Tanaka, Toshiyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 11
Published Date 1987-03
Authors Kasagi, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 38
Issue 6
Published Date 1987-11-05