Authors Murawaki, Yoshikazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 1
Published Date 1991-01
Authors Ikeda, Tadasu/ Ohtani, Izumi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Takeuchi, Tatsuo/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 16
Published Date 1991-03
Authors Takayama, Misako/ Maeda, Takako/ Kotoku, Susumu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 16
Published Date 1991-03
Authors Kurozawa, Youichi/ Ohshiro, Hitoshi/ Iwai, Nobuo/ Meshitsuka, Shunsuke/ Nose, Takayuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 3
Published Date 1991-05
Authors Tamai, Akihiko/ Yamasaki, Atsushi/ Shimada, Kazunori/ Sasaki, Yuji/ Nakao, Hiroshi/ Wada, Hidefumi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 3
Published Date 1991-05
Authors Ikeda, Tadasu/ Ochi, Hiroshi/ Ohtani, Izumi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Takeuchi, Tatsuo/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 17
Published Date 1991-09
Authors Tanaka, Yoshinori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 4-5
Published Date 1991-09
Authors Tokuyoshi, Kooji/ Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 6
Published Date 1991-11-05
Authors Yakura, Noriko/ Ago, Minae/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 11
Issue 3
Published Date 1991-12
Authors Kinoshita, Yukako/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 1
Published Date 1992-01
Authors Adachi, Masamitsu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 1
Published Date 1992-01
Authors Ikeda, Tadasu/ Ochi, Hiroshi/ Ohtani, Izumi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Takeuchi, Tatsuo/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 18
Published Date 1992-03
Authors Ikeda, Tadasu/ Yamazaki, Kazusige/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 18
Published Date 1992-03
Authors Kawamura, Kazuhiro/ Ishida, Masanao/ Kawase, Natsumi/ Minami, Eiko/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 2
Published Date 1992-03-05
Authors Houri, Daisuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 2
Published Date 1992-03-05
Authors Hasegawa, Junichi/ Noguchi, Noriyasu/ Kaneda, Takafumi/ Matsumoto, Tatsuhiko/ Saitoh, Makoto/ Kotake, Hiroshi/ Mashiba, Hiroto/ Inoue, Yuichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 3
Published Date 1992-05
Authors Inoue, Masashi/ Inoue, Terutaka/ Okada, Kichiro/ Takita, Toshihiko/ Yamamoto, Kichizo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 3
Published Date 1992-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Wang, Yue/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 5
Published Date 1992-09-05
Authors Ikeda, Tadasu/ Terasawa, Hikari/ Ishimura, Masahiko/ Ochi, Hiroshi/ Fujiyama, Katsumi/ Hoshino, Tazue/ Tanaka, Yasushi/ Mashiba, Hiroto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 19
Published Date 1992-11
Authors Maeda, Takako/ Tanaka, Toshiyuki/ Sampei, Mari/ Tago, Kazue/ Kasagi, Tsunakiyo/ Terakawa, Naoki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 19
Published Date 1992-11