Authors Yamamoto, Yasutaka/ Kurimasa, Akihiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 2
Published Date 1995-03
Authors Miura, Norimasa/ Itoh, Hisao/ Oshimura, Mituo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 2
Published Date 1995-03
Authors Murawaki, Yoshikazu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 3
Published Date 1995-05
Authors Okamoto, Mikizo/ Morio, Shinsuke/ Suzuki, Takeo/ Yoshida, Ryohei/ Nakayama, Hideaki/ Ikoma, Hisaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 3
Published Date 1995-05
Authors Fukui, Mika/ Minamimae, Keiko/ Sampei, Mari/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 24
Published Date 1995-10
Authors Sampei, Mari/ Fukui, Mika/ Minamimae, Keiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 24
Published Date 1995-10
Authors Minamimae, Keiko/ Sampei, Mari/ Fukui, Mika/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 24
Published Date 1995-10
Authors Hiroe, Kaori/ Kasagi, Tsunakiyo/ Yakura, Noriko/ Kimura, Hiroshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 24
Published Date 1995-10
Authors Fukudome, Hatsuko/ Inoue, Takao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 6
Published Date 1995-11
Authors Hanaki, Keiichi/ Tsukuda, Toshinori/ Urashima, Hirofumi/ Nagaishi, Jun-ichi/ Ohzeki, Takehiko/ Shiraki, Kazuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 46
Issue 6
Published Date 1995-11
Authors Miura, Norimasa/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 47
Issue 3
Published Date 1996-05
Authors Ohno, Kousaku/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 47
Issue 3
Published Date 1996-05
Authors Ikeda, Tadasu/ Hoshino, Tazue/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 25
Published Date 1996-07
Authors Ikeda, Tadasu/ Narahashi, Kohsi/ Ohtahara, Keiko/ Teshima, Sachiko/ Ochi, Hiroshi/ Fujiyama, Katsumi/ Tanaka, Yasushi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 25
Published Date 1996-07
Authors Miyoshi, Michio/ Imoto, Toshiaki/ Hiji, Yasutake/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 47
Issue 4
Published Date 1996-07
Authors Hoshikawa, Yoshiko/ Matsuno, Mitunobu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 47
Issue 4
Published Date 1996-07
Authors Sumida, Michihiko/ Takayama, Misako/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 25
Published Date 1996-07
Authors Fukada, Mika/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 25
Published Date 1996-07
Authors Satoh, Yukio/ Oomae, mika/ Ichii, Shogo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 47
Issue 4
Published Date 1996-07
Authors Matsuura, Haruyo/ Miyawaki, Mihoko/ Iyama, Sumiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 25
Published Date 1996-07