Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 29
Issue 1
Published Date 1998-11
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 30
Issue 1
Published Date 1999-12
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 31
Published Date 2000-12
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 32
Published Date 2001-12
Authors Oda, Satoshi/ Koide, Takao/ Yoshino, Shigeto/ Terada, Toshiro/ Namba, Chiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 14
Issue 1
Published Date 1983-10
Authors Oda, Satoshi/ Shimatomi, Yasuji/ Nanba, Chiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 6
Issue 1
Published Date 1976-03-20
Authors Oda, Satoshi/ Nagamura, Kazuteru/ Nanba, Chiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 7
Issue 1
Published Date 1976-09-30
Authors Oda, Satoshi/ Nagamura, Kazuteru/ Nanba, Chiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 8
Issue 1
Published Date 1977-09
Authors Oda, Satoshi/ Nagamura, Kazuteru/ Nanba, Chiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 9
Issue 1
Published Date 1978-09
Authors Oda, Satoshi/ Aida, Toshio/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 2
Issue 1
Published Date 1971-09-30
Authors Ohkita, Masaaki/ Tamanaha, Ryusuke/ Okugumo, Masaki/ Tanaka, Jun/ Sasaki, Tadayoshi/ Takeuchi, Toshihiro/ Kimura, Akihiko/ Ohki, Makoto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 34
Published Date 2003-12
Authors Ohkita, Masaaki/ Matsuura, Yasaburo/ Shirai, Takashi/ Inui, Masahiro/ Nakamori, Hiroaki/ Ohki, Makoto/ Kobayashi, Takuma/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 35
Published Date 2004-12
Authors Ohkita, Masaaki/ Hashimoto, Masami/ Fukuda, Yoshimi/ Miyata, Hitoshi/ Kobayashi, Yasuhiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 21
Issue 1
Published Date 1990-11
Authors Ohkita, Masaaki/ Miyata, Hitoshi/ Maeda, Shigeyuki/ Kamii, Toshihiro/ Kobayashi, Yasuhiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 21
Issue 1
Published Date 1990-11
Authors Ohkita, Masaaki/ Miyata, Hitoshi/ Kobayashi, Yasuhiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 22
Issue 1
Published Date 1991-11
Authors Ohkita, Masaaki/ Miura, Masatsugu/ Kouno, Hidemasa/ Miyata, Hitoshi/ Kobayashi, Yasuhiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 23
Issue 1
Published Date 1992-11
Authors Yoshino, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 10
Issue 1
Published Date 1979-09
Authors Yoshino, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 11
Issue 1
Published Date 1980-05-31
Authors Yoshino, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 6
Issue 1
Published Date 1976-03-20
Authors Yoshino, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 8
Issue 1
Published Date 1977-09