Authors Oda, Satoshi/ Nagamura, Kazuteru/ Nanba, Chiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 7
Issue 1
Published Date 1976-09-30
Authors Oda, Satoshi/ Shimatomi, Yasuji/ Nanba, Chiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 6
Issue 1
Published Date 1976-03-20
Authors Oda, Satoshi/ Koide, Takao/ Yoshino, Shigeto/ Terada, Toshiro/ Namba, Chiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 14
Issue 1
Published Date 1983-10
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 32
Published Date 2001-12
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 31
Published Date 2000-12
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 30
Issue 1
Published Date 1999-12
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 29
Issue 1
Published Date 1998-11
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Chen, Hong/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 28
Issue 1
Published Date 1997-11
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/ Chen, Hong/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 26
Issue 1
Published Date 1995-11
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Chen, Hong/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 25
Issue 1
Published Date 1994-11
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Takemori, Fumiaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 24
Issue 1
Published Date 1993-11
Authors Okuyama, Yoshifumi/ Kusano, Kanemitsu/ Iwahana, Zen'ei/ Yamane, Shigenori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 16
Issue 1
Published Date 1985-11-20
Authors Hayashi, Tsutomu/ Hara, Yutaka/ Tanaka, Atsushi/ Kumahara, Keisaku/ Obata, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 29
Issue 1
Published Date 1998-11
Authors Hayashi, Tsutomu/ Kawai, Hajime/ Matsumoto, Munehisa/ Yamaguchi, Kenji/ Yoshino, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 21
Issue 1
Published Date 1990-11
Authors Hayashi, Tsutomu/ Yoshino, Fumio/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 21
Issue 1
Published Date 1990-11
Authors Hayashi, Tsutomu/ Kashiwada, Yukio/ Fujimoto, Yoshio/ Yoshino, Fumio/ Suzuki, Toyohiko/ Tanabe, Seiichi/ Ochiai, Yoshitaka/ Waka, Ryoji/ Iwata, Hiroshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Hayashi, Tsutomu/ Hara, Yutaka/ Liu, Wei/ Sassa, Koji/ Kato, Masaru/ Waka, Ryoji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 32
Published Date 2001-12
Authors Sasaoka, Hiroshi/ Kobayashi, Hiroshi/ Tanaka, Shosaku/ Mita, Juro/ Tanaka, Toshihiko/ Nakayama, Hirofumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of applied physics
Current Journal Title Journal of applied physics
Volume 52
Issue 11
Published Date 1981-11
Authors Tokutaka, Heizo/ Nishimori, Katsumi/ Ishihara, Naganori/ Watanabe, Yasuhiko/ Kishida, Satoru/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 20
Issue 1
Published Date 1989-11
Authors Tokutaka, Heizo/ Hyakutake, Hideaki/ Nishimori, Katsumi/ Takashima, Katsumi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10