Authors Fujimura, Hisashi/ Kiyama, Hideo/ Katsumi, Tadashi/ Iwanari, Keisuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 13
Issue 1
Published Date 1982-10
Authors Nishibayashi, Shinzo/ Yamura, Kiyoshi/ Yoshino, Akira/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 13
Issue 1
Published Date 1982-10
Authors Ishida, Masaru/ Tafuji, Hiromu/ Fukui, Yutaka/ Ebisutani, Keisuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 13
Issue 1
Published Date 1982-10
Authors Okada, Norio/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 13
Issue 1
Published Date 1982-10
Authors Sasaoka, Hiroshi/ Kobayashi, Hiroshi/ Tanaka, Shosaku/ Mita, Juro/ Tanaka, Toshihiko/ Nakayama, Hirofumi/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of applied physics
Current Journal Title Journal of applied physics
Volume 52
Issue 11
Published Date 1981-11
Authors Ishida, Masaru/ Hirano, Toshihiko/ Fukui, Yutaka/ Ebisutani, Keisuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Nishibayashi, Shinzo/ Yamura, Kiyoshi/ Yoshino, Akira/ MInato, Masahiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Kishida, Satoru/ Fukuma, Hiroyuki/ Takeda, Fuminori/ Matsuura, Koichi/ Tsurumi, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Okada, Norio/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Waka, Ryoji/ Yoshino, Fumio/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Tokutaka, Heizo/ Hyakutake, Hideaki/ Nishimori, Katsumi/ Takashima, Katsumi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Michiue, Masanori/ Kojima, Eiji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Yamamoto, Yoshihiro/ Tanase, Takafumi/ Okuyama, Yoshifumi/ Iwahana, Zenei/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Hayashi, Tsutomu/ Kashiwada, Yukio/ Fujimoto, Yoshio/ Yoshino, Fumio/ Suzuki, Toyohiko/ Tanabe, Seiichi/ Ochiai, Yoshitaka/ Waka, Ryoji/ Iwata, Hiroshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Shigemasa, Yoshihiro/ Shibata, Tamotsu/ Waki, Eiichi/ Nakashima, Ruka/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 11
Issue 1
Published Date 1980-10
Authors Konishi, Ryosuke/ Kinoshita, Masao/ Okagaki, Mitunori/ Kato, Susumu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 11
Issue 1
Published Date 1980-10
Authors Yamamoto, Yoshihiro/ Tanase, Takafumi/ Okuyama, Yoshifumi/ Iwahana, Zenei/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 11
Issue 1
Published Date 1980-10
Authors Kishida, Satoru/ Takeda, Fuminori/ Matsuura, Koichi/ Tsurumi, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 11
Issue 1
Published Date 1980-10
Authors Inoue, Shoichi/ Yamura, Kiyoshi/ Ohmiya, Masahiro/ Kako, Satoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 11
Issue 1
Published Date 1980-10
Authors Michiue, Masanori/ Suzuki, Koichi/ Iwagaki, Koichi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 11
Issue 1
Published Date 1980-10