Authors Tamura, Atsutaka/ Hasegawa, Junji/ Koide, Takao/
Content Type Journal Article
Journal Title ASCE-ASME JOURNAL OF RISK AND UNCERTAINTY IN ENGINEERING SYSTEMS PART B-MECHANICAL ENGINEERING
Volume 4
Issue 4
Published Date 2018-12
Authors Miyawaki, Shiori/ Uemura, Yumi/ Hongo, Kunihiro/ Kawata, Yasushi/ Mizobata, Tomohiro/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
Volume 294
Issue 5
Published Date 2019-02-01
Authors Shibuya, Akito/ Nokami, Toshiki/
Content Type Journal Article
Journal Title CHEMICAL RECORD
Volume 21
Issue 9
Published Date 2021-06-08
Authors Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Ueno, Ayumu/ Shindo, Yoshiko/ Mizuguchi, Hayato/ Komura, Takuro/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF THE ELECTROCHEMICAL SOCIETY
Volume 167
Issue 4
Published Date 2020-02-17
Authors Nishiyama, Masashi/ Inoue, Michiko/ Iwai, Yoshio/
Content Type Journal Article
Journal Title IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS
Volume E105-D
Issue 2
Published Date 2022-02
Authors Hoshi, Takeo/ Kawamura, Mitsuaki/ Yoshimi, Kazuyoshi/ Motoyama, Yuichi/ Misawa, Takahiro/ Yamaji, Youhei/ Todo, Synge/ Kawashima, Naoki/ Sogabe, Tomohiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Computer Physics Communications
Volume 258
Published Date 2021-01-31
Authors Manmode, Sujit/ Tanabe, Shichidai/ Yamamoto, Takashi/ Sasaki, Norihiko/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title CHEMISTRYOPEN
Volume 8
Issue 7
Published Date 2019-07
Authors Kondo, Masahiro/ Komiyama, Ryohei/ Miyashita, Hidetoshi/ Lee, Sang-Seok/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF ENGINEERING-JOE
Volume 2018
Issue 5
Published Date 2018-05
Authors Kashiwagi, K./ Xie, L./ Li, X./ Kageyama, T./ Miura, M./ Miyashita, H./ Kono, J./ Lee, Sang-Seok/
Content Type Journal Article
Journal Title AIP ADVANCES
Volume 8
Issue 4
Published Date 2018-04
Authors Isoda, Yuta/ Sasaki, Norihiko/ Kitamura, Kei/ Takahashi, Shuji/ Manmode, Sujit/ Takeda-Okuda, Naoko/ Tamura, Jun-ichi/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title BEILSTEIN JOURNAL OF ORGANIC CHEMISTRY
Volume 13
Published Date 2017-05-16
Authors Isoyama, Ryota/ Taie, Manami/ Kageyama, Tomoaki/ Miura, Masashi/ Maeda, Akihiro/ Mori, Akihiro/ Lee, Sang-Seok/
Content Type Journal Article
Journal Title MICROMACHINES
Volume 8
Issue 4
Published Date 2017-04
Authors Yamaguchi, Kazuki/ Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Ueno, Ayumu/ Komura, Takuro/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title Chemistry letters
Volume 47
Issue 11
Published Date 2018-09-15
Authors Yamaoka, Hiroki/ Yamashita, Takuya/ Harada, Akinori/ Sakaguchi, Atsushi/ Kinoshita, Kentaro/ Kishida, Satoru/ Hayase, Shuichi/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title Chemistry letters
Current Journal Title Chemistry letters
Volume 46
Issue 12
Published Date 2017-10-14
Authors Dong, Yue/ Takeshita, Tokio/ Miyafuji, Hisashi/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/
Content Type Journal Article
Journal Title Bulletin of the Chemical Society of Japan
Current Journal Title Bulletin of the Chemical Society of Japan
Volume 91
Issue 3
Published Date 2017-12-28
Authors Yamaguchi, Kazuki/ Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Shimizu, Masahiro/ Matsumoto, Kuninobu/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Power Sources
Current Journal Title Journal of Power Sources
Volume 338
Published Date 2017-01-15
Authors Usui, Hiroyuki/ Yamamoto, Yoshihisa/ Yoshiyama, Kazuhide/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of power sources
Current Journal Title Journal of power sources
Volume 196
Issue 8
Published Date 2011-04-15
Authors Shimizu, Masahiro/ Usui, Hiroyuki/ Yamane, Kazuya/ Sakata, Takuma/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title International Journal of Electrochemical Science
Current Journal Title International Journal of Electrochemical Science
Volume 10
Issue 12
Published Date 2015-11-04
Authors Shimizu, Masahiro/ Usui, Hiroyuki/ Matsumoto, Kuninobu/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of the Electrochemical Society
Current Journal Title Journal of the Electrochemical Society
Volume 161
Issue 12
Published Date 2014-08-08
Authors Kimura, Yuta/ Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title ACS OMEGA
Volume 6
Issue 13
Published Date 2021-04-06
Authors Nakamura, Yoko/ Sato, Yuki/ Inaba, Hiroshi/ Iwasaki, Takashi/ Matsuura, Kazunori/
Content Type Journal Article
Journal Title APPLIED SCIENCES
Volume 10
Issue 22
Published Date 2020-11