Authors Sakakibara, Masaaki/ Higashiyama, Masashi/ Hiraoka, Toshio/ Ono, Sachio/ Fukui, Hiroaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 33
Published Date 2002-12
Authors Sakakibara, Masaaki/ Aihara, Toshiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 34
Published Date 2003-12
Authors Sakakibara, Masaaki/ Aihara, Toshiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 34
Published Date 2003-12
Authors Sakakibara, Masaaki/ Nishimoto, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 35
Published Date 2004-12
Authors Kishida, Satoru/ Takeda, Fuminori/ Matsuura, Koichi/ Tsurumi, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 11
Issue 1
Published Date 1980-10
Authors Kishida, Satoru/ Matsuura, Koichi/ Yanagawa, Takenori/ Hara, Kenji/ Tsurumi, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 17
Issue 1
Published Date 1986-11-29
Authors Kishida, Satoru/ Fukuma, Hiroyuki/ Takeda, Fuminori/ Matsuura, Koichi/ Tsurumi, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 12
Issue 1
Published Date 1981-10
Authors Kishida, Satoru/ Kawaguchi, Norimasa/ Matsuura, Koichi/ Tsurumi, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 9
Issue 1
Published Date 1978-09
Authors Inoue, Shoichi/ Ohmiya, Masahiro/ Murakami, Akira/ Kurosaki, Toshiyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 10
Issue 1
Published Date 1979-09
Authors Inoue, Shoichi/ Yamura, Kiyoshi/ Ohmiya, Masahiro/ Kako, Satoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 11
Issue 1
Published Date 1980-10
Authors Inoue, Syoichi/ Kobayashi, Kazuo/ Nishibayashi, Shinzo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 5
Issue 1
Published Date 1975-03-20
Authors Inoue, Shoichi/ Nishibayashi, Shinzo/ Fukuda, Hiroshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 9
Issue 1
Published Date 1978-09
Authors Yoshimura, Hiroki/ Sugata, Kazuhiro/ Isu, Naoki/ Shimizu, Tadaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 26
Issue 1
Published Date 1995-11
Authors Yoshimura, Hiroki/ Sugata, Kazuhiro/ Isu, Naoki/ Shimizu, Tadaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 26
Issue 1
Published Date 1995-11
Authors Yoshimura, Hiroki/ Shimizu, Tadaaki/ Isu, Naoki/ Sugata, Kazuhiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 28
Issue 1
Published Date 1997-11
Authors Yoshimura, Hiroki/ Shimizu, Tadaaki/ Sayama, Takashi/ Isu, Naoki/ Sugata, Kazuhiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 28
Issue 1
Published Date 1997-11
Authors Sakazawa, Chikahiro/ Fukuda, Yoji/ Shigemasa, Yoshihiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 2
Issue 1
Published Date 1971-09-30
Authors Nishimura, Tsuyoshi/ Ikezoe, Yasuo/ Fujimura, Hisashi/ Kiyama, Hideo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 21
Issue 1
Published Date 1990-11
Authors Nishimura, Tsuyoshi/ Kiyama, Hideo/ Fujimura, Hisashi/ Ikezoe, Yasuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 22
Issue 1
Published Date 1991-11
Authors Nishimura, Tsuyoshi/ Kiyama, Hideo/ Fujimura, Hisashi/ Takayama, Shinsuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学工学部研究報告
Volume 23
Issue 1
Published Date 1992-11