Authors Shigdaf, Mekuriaw Zewdu/
Content Type Thesis or Dissertation
Published Date 2020-09-11
Authors Birhanu, Kebede Gebru/
Content Type Thesis or Dissertation
Published Date 2020-09-11
Authors Getu, Abebe Messalea/
Content Type Thesis or Dissertation
Published Date 2020-09-11
Authors Mulatu, Liyew Berihun/
Content Type Thesis or Dissertation
Published Date 2020-09-11
Authors Kobayashi, Nobuyuki/ Hou, Fujiang/ Tsunekawa, Atsushi/ Chen, Xianjiang/ Yan, Tianhai/ Ichinohe, Toshiyoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Grassland science
Current Journal Title Grassland science
Volume 63
Issue 4
Published Date 2017-08-01
Authors Matsunaga, Yohei/ Kawano, Tsuyoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title AIMS BIOPHYSICS
Volume 5
Issue 4
Published Date 2018
Authors Yabuta, Yukinori/ Nagata, Ryuta/ Aoki, Yuka/ Kariya, Ayumi/ Wada, Kousuke/ Yanagimoto, Ayako/ Hara, Hiroka/ Bito, Tomohiro/ Okamoto, Naho/ Yoshida, Shinichi/ Ishihara, Atsushi/ Watanabe, Fumio/
Content Type Journal Article
Journal Title METABOLITES
Volume 10
Issue 8
Published Date 2020-08
Authors Tsutsumi, Harusa/ Haga, Hirokazu/ Fujimoto, Takaaki/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF WOOD SCIENCE
Volume 66
Issue 1
Published Date 2020-09-01
Authors Leong, Zi Ping/ Hikasa, Yoshiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title Vascular Pharmacology
Volume 110
Published Date 2018-11-30
Authors Leong, Zi Ping/ Hikasa, Yoshiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title Vascular Pharmacology
Volume 122-123
Published Date 2019-12-31
Authors Kaburagi, Emi/ Yamada, Mina/ Baba, Takashi/ Fujiyama, Hideyasu/ Murillo-Amador, Bernardo/ Yamada, Satoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Agricultural Water Management
Volume 227
Published Date 2020-01-20
Authors Leong, Zi Ping/ Okida, Ayumi/ Higuchi, Masashi/ Yamano, Yoshiaki/ Hikasa, Yoshiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title Vascular Pharmacology
Volume 100
Published Date 2018-01-31
Authors Ozaki, H./ Yonehara, K./ Murase, T./
Content Type Journal Article
Journal Title AVIAN DISEASES
Volume 62
Issue 2
Published Date 2018-06
Authors TALUKDER MD RAIHAN/
Content Type Thesis or Dissertation
Published Date 2019-09-13
Authors Fujimoto, Mitsunobu/
Content Type Thesis or Dissertation
Published Date 2019-09-13
Authors Okida, Soichiro/
Content Type Thesis or Dissertation
Published Date 2019-09-13
Authors KINDIYE EBABU GELAW/
Content Type Thesis or Dissertation
Published Date 2019-09-13
Authors Muluken, Bayable Tadege/
Content Type Thesis or Dissertation
Published Date 2021-03-31