Authors Nagamatsu, Dai/ Sakata, Shigetaka/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰自然史研究
Current Journal Title 山陰自然史研究
Volume 4
Published Date 2008-12-31
Authors Motomura, Shinichi/ Kimoto, Masaya/ Ohno, Kenichi/
Content Type Journal Article
Journal Title 学術情報処理研究
Current Journal Title 学術情報処理研究
Volume 15
Published Date 2011-09-14
Authors Motomura, Shinichi/ Ohno, Kenichi/ Kimoto, Masaya/ Meguro, Kazunari/ Inoue, Masashi/ Ishida, Masaru/ Nishida, Hideki/
Content Type Journal Article
Journal Title 学術情報処理研究
Current Journal Title 学術情報処理研究
Volume 14
Published Date 2010-09-09
Authors Tsurusaki, Nobuo/ Kobayashi, Shingo/
Content Type Journal Article
Journal Title 愛媛県総合科学博物館研究報告
Current Journal Title 愛媛県総合科学博物館研究報告
Volume 16
Published Date 2011-03
Authors Tsurusaki, Nobuo/ Tanaka, Takeshi/ Gyoutoku, Naohisa/
Content Type Journal Article
Journal Title 佐賀自然史研究
Current Journal Title 佐賀自然史研究
Volume 16
Published Date 2011
Authors Tsurusaki, Nobuo/ Ishikawa, Haruko/ Ihara, Yoh/
Content Type Journal Article
Journal Title 愛媛県総合科学博物館研究報告
Current Journal Title 愛媛県総合科学博物館研究報告
Volume 16
Published Date 2011-03
Authors Tsumura, Mitsuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 図書館文化史研究
Current Journal Title 図書館文化史研究
Volume 24
Published Date 2007
Authors Fujio, Satoshi/ Motomura, Shinichi/ Ohno, Kenichi/
Content Type Journal Article
Journal Title 学術情報処理研究
Current Journal Title 学術情報処理研究
Volume 14
Published Date 2010-09-09
Authors Hosoda, Takenobu/ Okamoto, Hiroteru/ Wada, Takako/ Kurozawa, Youichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 54
Issue 2
Published Date 2011-06
Authors Kazuyama, Emi/ Saito, Motoaki/ Kinoshita, Yukako/ Satoh, Itaru/ Dimitriadis, Fotios/ Satoh, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title Molecular and Cellular Biochemistry
Current Journal Title Molecular and Cellular Biochemistry
Volume 332
Issue 1-2
Published Date 2009-12
Authors Saito, Motoaki/ Shimizu, Shogo/ Kinoshita, Yukako/ Satoh, Itaru/ Shomori, Kohei/ Dimitriadis, Fotios/ Satoh, Keisuke/
Content Type Journal Article
Journal Title Molecular and Cellular Biochemistry
Current Journal Title Molecular and Cellular Biochemistry
Volume 333
Issue 1-2
Published Date 2010-01
Authors Yamasaki, Aigo/ Monden, Nobuya/ Takishita, Teruaki/ Yamashita, Yasuhiko/ Ishikawa, Tohru/ Teramoto, Norihiro/ Kitano, Hiroya/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 2011-03
Authors Yamaguchi, Shigeyuki/ Niwa, Ryosuke/ Kazuki, Yasuhiro/ Ohbayashi, Tetsuya/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 2011-03
Authors Wang, Zhongzhi/ Hasegawa, Junichi/ Wang, Xinhui/ Matsuda, Akiko/ Tokuda, Takahiro/ Miura, Norimasa/ Watanabe, Tatsuo/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 2011-03
Authors Matsunaga, Tomoyuki/ Saito, Hiroaki/ Ikeguchi, Masahide/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 54
Issue 1
Published Date 2011-03
Authors Maeda, Takako/ Sasaki, Kumiko/ Suzuki, Yasue/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本助産学会誌
Current Journal Title 日本助産学会誌
Volume 22
Issue 3
Published Date 2009-02
Authors Maeda, Takako/ Suzuki, Yasue/ Nishimura, Masako/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本助産学会誌
Current Journal Title 日本助産学会誌
Volume 21
Issue 3
Published Date 2008-02
Authors Uchida, Naotaka/ Ishiguro, Kiyosuke/ Suda, Takako/ Horie, Yasushi/ Nishimura, Motonobu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 53
Issue 4
Published Date 2010-12
Authors Kubouchi, Yasuaki/ Nakamura, Hiroshige/ Fujioka, Shinji/ Miwa, Ken/ Takagi, Yuzo/ Yurugi, Yohei/ Haruki, Tomohiro/ Taniguchi, Yuji/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 53
Issue 4
Published Date 2010-12
Authors Nakabayashi, Motoki/ Shomori, Kohei/ Kiya, Shuichi/ Shiomi, Tatsushi/ Nosaka, Kanae/ Ito, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 53
Issue 3
Published Date 2010-09