Authors Yamamoto, Akihiro/ Burioka, Naoto/ Eto, Aritoshi/ Amisaki, Takashi/ Shimizu, Eiji/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 60
Issue 2
Published Date 2017-06-26
Authors Tsurusaki, Nobuo/ Karasawa, Shigenori/ Shibata, Yasuaki/ Iida, Hiroyasu/ Koshida, Kanae/ Tsukamoto, Renpei/ Hasegawa, Kazuki/ Fukui, Jun’ya/ Murase, Masafumi/ Wada, Masanori/
Content Type Journal Article
Journal Title 山陰自然史研究
Current Journal Title 山陰自然史研究
Volume 14
Published Date 2017-04-15
Authors Usui, Hiroyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title エアロゾル研究
Current Journal Title エアロゾル研究
Volume 31
Issue 4
Published Date 2017-01-06
Authors Usui, Hiroyuki/ Koseki, Kentaro/ Tamura, Takahiro/ Domi, Yasuhiro/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title Materials letters
Current Journal Title Materials letters
Volume 186
Published Date 2017-01-01
Authors Nakagiri, Akira/ Tubaki, K./
Content Type Journal Article
Journal Title Botanica marina
Current Journal Title Botanica marina
Volume 28
Published Date 1985-01
Authors Jones, E.B. Gareth/ Zuccaro, Alga/ Mitchell, Julian/ Nakagiri, Akira/ Chatmala, Ittichai/ Pang, Ka-Lai/
Content Type Journal Article
Journal Title Botanica marina
Current Journal Title Botanica marina
Volume 52
Published Date 2009
Authors Ito, Tadayoshi/ Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 18
Published Date 1997-03
Authors Okane, Izumi/ Nakagiri, Akira/ Ito, Tadayoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 20
Published Date 2001-03
Authors Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 16
Published Date 1993-03
Authors Nakagiri, Akira/ Okane, Izumi/ Ito, Tadayoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 19
Published Date 1999-03
Authors Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 15
Published Date 1991-03
Authors Nishii, Tadashi/ Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 15
Published Date 1991-03
Authors Nakagiri, Akira/ Ito, Tadayoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 17
Published Date 1995-03
Authors Ito, Tadayoshi/ Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 18
Published Date 1997-03
Authors Nakagiri, Akira/ Okane, Izumi/ Ito, Tadayoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 20
Published Date 2001-03
Authors Ito, Tadayoshi/ Nakagiri, Akira/ Tanticharoen, Morakot/ Manoch, Leka/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 20
Published Date 2001-03
Authors Nishii, Tadashi/ Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 16
Published Date 1993-03
Authors Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 14
Published Date 1989-03
Authors Nakagiri, Akira/ Ito, Tadayoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 18
Published Date 1997-03
Authors Ito, Tadayoshi/ Okane, Izumi/ Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 19
Published Date 1999-03