Authors Burioka, Naoto/ Suyama, Hisashi/ Sugimoto, Yuji/ Chikumi, Hiroki/ Yajima, Hiroki/ Tomita, Katsuyuki/ Hoshino, Eiji/ Matsumoto, Yukio/ Sasaki, Takao/ Motoi, Makoto/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 40
Issue 2
Published Date 1997-07
Authors Matsuo, Noriyuki/ Ogawa, Satoshi/ Takagi, Tsutomu/ Wanaka, Akio/ Mori, Tetsuji/ Matsuyama, Tomohiro/ J. Pinsky, David/ M. Stern, David/ Tohyama, Masaya/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of biological chemistry
Current Journal Title The journal of biological chemistry
Volume 272
Issue 26
Published Date 1997-06-27
Authors Nakagiri, Akira/ Ito, Tadayoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 18
Published Date 1997-03
Authors Ito, Tadayoshi/ Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 18
Published Date 1997-03
Authors Ito, Tadayoshi/ Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 18
Published Date 1997-03
Authors Nakagiri, Akira/ Ito, Tadayoshi/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 17
Published Date 1995-03
Authors Yakura, Noriko/ Sampei, Mari/ Hiroe, Kaori/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 14
Issue 3
Published Date 1994-12
Authors Maeda, Takako/ Sampei, Mari/ Kawakami, Sumie/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 14
Issue 3
Published Date 1994-12
Authors Yakura, Noriko/ Hiroe, Kaori/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 13
Issue 3
Published Date 1993-12
Authors Nishii, Tadashi/ Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 16
Published Date 1993-03
Authors Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 16
Published Date 1993-03
Authors Maeda, Takako/ Sampei, Mari/ Fukui, Mika/ Kawakami, Sumie/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 12
Issue 3
Published Date 1992-12
Authors Yakura, Noriko/ Hiroe, Kaori/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 12
Issue 3
Published Date 1992-12
Authors Yakura, Noriko/ Ago, Minae/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 11
Issue 3
Published Date 1991-12
Authors Nishii, Tadashi/ Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 15
Published Date 1991-03
Authors Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 15
Published Date 1991-03
Authors Minohara, Minae/ Yakura, Noriko/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 10
Issue 3
Published Date 1990-12
Authors Yakura, Noriko/ Minohara, Minae/
Content Type Journal Article
Journal Title 日本看護科学会誌
Current Journal Title 日本看護科学会誌
Volume 10
Issue 3
Published Date 1990-12
Authors Nakagiri, Akira/
Content Type Journal Article
Journal Title Research communications
Current Journal Title Research communications
Volume 14
Published Date 1989-03
Authors Nakagiri, Akira/ Tubaki, K./
Content Type Journal Article
Journal Title Botanica marina
Current Journal Title Botanica marina
Volume 28
Published Date 1985-01