Authors Hirahara, Yukie/ Wakabayashi, Taketoshi/ Mori, Tetsuji/ Koike, Taro/ Yao, Ikuko/ Tsuda, Masayuki/ Honke, Koichi/ Gotoh, Hitoshi/ Ono, Katsuhiko/ Yamada, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of neurochemistry
Volume 140
Issue 3
Published Date 2016-11-12
Authors Koike, Taro/ Wakabayashi, Taketoshi/ Mori, Tetsuji/ Hirahara, Yukie/ Yamada, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title Biochemical and biophysical research communications
Volume 464
Issue 1
Published Date 2015-08-14
Authors Kioke, Taro/ Wakabayashi, Taketoshi/ Mori, Tetsuji/ Takamori, Yasuharu/ Hirahara, Yukie/ Yamada, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title Histochemistry and cell biology
Volume 141
Issue 3
Published Date 2013-10-31
Authors Mori, Tetsuji/ Wakabayashi, Taketoshi/ Ogawa, Haruyuki/ Hirahara, Yukie/ Koike, Taro/ Yamada, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title PLOS ONE
Volume 8
Issue 10
Published Date 2013-10-16
Authors Mori, Tetsuji/ Wakabayashi, Taketoshi/ Hirahara, Yukie/ Takamori, Yasuharu/ Kurokawa , Kiyoshi/ Yamada, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title European journal of neuroscience
Volume 36
Issue 9
Published Date 2012-11-30
Authors Robel, Stefanie/ Mori, Tetsuji/ Zoubaa, Saida/ Schlegel, Jürgen/ Sirko, Svetlana/ Faissner, Andreas/ Goebbels, Sandra/ Dimou, Leda/ Götz, Magdalena/
Content Type Journal Article
Journal Title Glia
Volume 57
Issue 15
Published Date 2009-11-15
Authors Buffo, Annalisa/ Rite, Inmaculada/ Tripathi, Pratibha/ Lepier, Alexandra/ Colak, Dilek/ Horn, Ana-Paula/ Mori, Tetsuji/ Götz, Magdalena/
Content Type Journal Article
Journal Title PNAS : proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Current Journal Title PNAS : proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America
Volume 105
Issue 9
Published Date 2008-03-04
Authors Mori, Tetsuji/ Tanaka, Kohichi/ Buffo, Annalisa/ Kühn, Ralf/ Wurst, Wolfgang/ Goetz, Magdalena/
Content Type Journal Article
Journal Title Glia
Current Journal Title Glia
Volume 54
Issue 1
Published Date 2006-05-01
Authors Li, Yanze/ Kokura, Kenji/ Inoue, Toshiaki/
Content Type Journal Article
Journal Title Biochemical and biophysical research communications
Current Journal Title Biochemical and biophysical research communications
Volume 508
Issue 1
Published Date 2019-01-01
Authors Colak, Dilek/ Mori, Tetsuji/ S. Brill, Monika/ Pfeifer, Alexander/ Falk, Sven/ Deng, Chuxia/ Monteiro, Rui/ Mummery, Christine/ Sommer, Lukas/ Götz, Magdalena/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Neuroscience
Current Journal Title The Journal of Neuroscience
Volume 28
Issue 2
Published Date 2008-01-09
Authors Ninkovic, Jovica/ Mori, Tetsuji/ Götz, Magdalena/
Content Type Journal Article
Journal Title The Journal of Neuroscience
Current Journal Title The Journal of Neuroscience
Volume 27
Issue 40
Published Date 2007-10-03
Authors Matsuo, Noriyuki/ Ogawa, Satoshi/ Takagi, Tsutomu/ Wanaka, Akio/ Mori, Tetsuji/ Matsuyama, Tomohiro/ J. Pinsky, David/ M. Stern, David/ Tohyama, Masaya/
Content Type Journal Article
Journal Title The journal of biological chemistry
Current Journal Title The journal of biological chemistry
Volume 272
Issue 26
Published Date 1997-06-27
Authors Kambe, Atsushi/ Hosoya, Tomohiro/ Sakamoto, Makoto/ Kondo, Shinji/ Kurosaki, Masamichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 4
Published Date 2019-11-22
Authors Matsumoto, Yoko/ Yoshioka, Shin-ichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 4
Published Date 2019-11-22
Authors Tayaz, Esra/ Koç, Ayşegül/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 4
Published Date 2019-11-22
Authors Takeda, Shinya/ Banno, Yuka/ Sugimoto, Taiki/ Fujii, Fumi/ Kimura, Ai/ Sakurai, Takashi/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 4
Published Date 2019-11-22
Authors Okuno, Keisuke/ Yoneda, Naohiro/ Nishimura, Rei/ Sano, Hiroshi/ Ueyama, Jun-ichi/ Komatsu, Hiroaki/ Harada, Tasuku/ Kuwamoto, Satoshi/ Horie, Yasushi/ Kanzaki, Susumu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 3
Published Date 2019-09-13
Authors Ikeda, Ryoukichi/ Ohta, Nobuo/ Fukaya, Sachiko/ Shoji, Fumi/ Suzuki, Takahiro/ Noguchi, Naoya/ Kakuta, Risako/ Hayashi, Kazuhiko/ Kida, Takayoshi/ Murakami, Kazuhiro/ Nakamura, Yasuhiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 3
Published Date 2019-09-13
Authors Ebiki, Matsutaka/ Okazaki, Tetsuya/ Kai, Masachika/ Adachi, Kaori/ Namba, Eiji/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 3
Published Date 2019-09-13
Authors Fujiwara, Kazunori/ Koyama, Satoshi/ Fukuhara, Takahiro/ Takeuchi, Hiromi/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta Medica
Current Journal Title Yonago Acta Medica
Volume 62
Issue 3
Published Date 2019-09-13