Authors Kubouchi, Yasuaki/ Nakamura, Hiroshige/ Fujioka, Shinji/ Miwa, Ken/ Takagi, Yuzo/ Yurugi, Yohei/ Haruki, Tomohiro/ Taniguchi, Yuji/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 53
Issue 4
Published Date 2010-12
Authors Kurozawa, Youichi/ Hosoda, Takenobu/ Nasu, Yoshiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 53
Issue 3
Published Date 2010-09
Authors Bahrudin, Udin/ Mizuta, Einosuke/ Dewi Ariani, Mahayu/ Nindita, Yora/ Hisatome, Ichiro/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 52
Issue 4
Published Date 2009-12
Authors Hirooka, Yasuaki/ Aika, Noriko/ Ishisugi, Takuya/ Ohguri, Masayoshi/ Nagashima, Chiharu/ Morishita, Shota/ Kato, Yosuke/ Fukuda, Chisako/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 52
Issue 4
Published Date 2009-12
Authors Nakatani, Shintaro/ Nishida, Shin-ichiro/
Content Type Journal Article
Journal Title 設計工学
Volume 54
Issue 8
Published Date 2019
Authors Nakatani, Shintaro/ Araki, Nozomu/ Hoshino, Takayuki/ Fukayama, Osamu/ Mabuchi, Kunihiko/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF NEURAL ENGINEERING
Volume 18
Issue 1
Published Date 2021-02
Authors Inaba, Hiroshi/ Nagata, Miyuu/ Miyake, Kyeongmi Juliano/ Kabir, Arif Md. Rashedul/ Kakugo, Akira/ Sada, Kazuki/ Matsuura, Kazunori/
Content Type Journal Article
Journal Title POLYMER JOURNAL
Volume 52
Issue 9
Published Date 2020-09
Authors Inaba, Hiroshi/ Yamamoto, Takahisa/ Iwasaki, Takashi/ Kabir, Arif Md Rashedul/ Kakugo, Akira/ Sada, Kazuki/ Matsuura, Kazunori/
Content Type Journal Article
Journal Title CHEMICAL COMMUNICATIONS
Volume 55
Issue 62
Published Date 2019-08-11
Authors Hino, Tomoya/ Hamamoto, Haruka/ Suzuki, Hirokazu/ Yagi, Hisashi/ Ohshiro, Takashi/ Nagano, Shingo/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF BIOLOGICAL CHEMISTRY
Volume 292
Issue 38
Published Date 2017-09-22
Authors Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Shindo, Yoshiko/ Yodoya, Shuhei/ Sato, Hironori/ Nishikawa, Kei/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title ELECTROCHEMISTRY
Volume 88
Issue 6
Published Date 2020
Authors Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Shindo, Yoshiko/ Ando, Akihiro/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title CHEMISTRY LETTERS
Volume 50
Issue 5
Published Date 2021-05
Authors Nakano, Fumiya/ Goma, Tomohide/ Suganuma, Satoshi/ Tsuji, Etsushi/ Katada, Naonobu/
Content Type Journal Article
Journal Title CATALYSIS SCIENCE & TECHNOLOGY
Volume 11
Issue 1
Published Date 2021-01-07
Authors Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Sugimoto, Kai/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title ENERGY TECHNOLOGY
Volume 7
Issue 5
Published Date 2019-05
Authors Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Nakabayashi, Eisuke/ Yamamoto, Takayuki/ Nohira, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title ELECTROCHEMISTRY
Volume 87
Issue 6
Published Date 2019
Authors Nishiyama, Masashi/ Matsumoto, Riku/ Yoshimura, Hiroki/ Iwai, Yoshio/
Content Type Journal Article
Journal Title PATTERN RECOGNITION LETTERS
Volume 112
Published Date 2018-09-01
Authors Domi, Yasuhiro/ Usui, Hiroyuki/ Takemoto, Yuya/ Yamaguchi, Kazuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title CHEMISTRY LETTERS
Volume 45
Issue 10
Published Date 2016-10-05
Authors Tamura, Atsutaka/ Hongu, Jun-ichi/ Matsumoto, Takeo/
Content Type Journal Article
Journal Title Clinical Biomechanics
Volume 69
Published Date 2019-10
Authors Yamaguchi, Kazuki/ Usui, Hiroyuki/ Domi, Yasuhiro/ Nishida, Haruka/ Komura, Takuro/ Nokami, Toshiki/ Itoh, Toshiyuki/ Sakaguchi, Hiroki/
Content Type Journal Article
Journal Title Journal of Electroanalytical Chemistry
Volume 845
Published Date 2019-07-15
Authors Aklog, Yihun Fantahun/ Nagae, Tomone/ Izawa, Hironori/ Morimoto, Minoru/ Saimoto, Hiroyuki/ Ifuku, Shinsuke/
Content Type Journal Article
Journal Title Carbohydrate Polymers
Volume 153
Published Date 2016-11-20
Authors Tamura, Atsutaka/ Yano, Wataru/ Yoshimura, Daichi/ Nishikawa, Soichiro/
Content Type Journal Article
Journal Title JOURNAL OF MECHANICS IN MEDICINE AND BIOLOGY
Volume 20
Issue 5
Published Date 2020-06