Authors Nakamura, Hiroshige/ Haruki, Tomohiro/ Adachi, Yoshin/ Fujioka, Shinji/ Miwa, Ken/ Taniguchi, Yuji/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 51
Issue 3
Published Date 2008-09
Authors Houri, Daisuke/ Yoshioka, Shin-ichi/ Matsumoto, Kenji/ Amikawa, Kunihiko/ Tanaka, Satoru/ Nagata, Naoki/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 51
Issue 3
Published Date 2008-09
Authors Takagi, Yuzo/ Nakamura, Hiroshige/ Miwa, Ken/ Adachi, Yoshin/ Fujioka, Shinji/ Haruki, Tomohiro/ Taniguchi, Yuji/ Horie, Yasushi/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 51
Issue 3
Published Date 2008-09
Authors Taniguchi, Yuji/ Nakamura, Hiroshige/ Haruki, Tomohiro/ Fujioka, Shinji/ Adachi, Yoshin/ Miwa, Ken/ Kamihira, Satoshi/ Nishimura, Kengo/ Nishimura, Motonobu/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 51
Issue 3
Published Date 2008-09
Authors Yamaga, Kensaku/ Minamizaki, Takeshi/ Osaki, Mari/ Shomori, Kohei/ Ishiguro, Naoko/ Yoshida, Haruhiko/ Ito, Hisao/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 51
Issue 3
Published Date 2008-09
Authors Asai, Yasumasa/ Fujita, Ryosuke/ Nakayasu, Hiroyuki/ Suzuki, Kaori/ Kaneto, Taizo/ Nakashima, Kenji/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 51
Issue 3
Published Date 2008-09
Authors Wiltshire, Timothy L/ Mogami, Tamiko/ Kevin, M Leyden/ Maeta, Michio/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 51
Issue 3
Published Date 2008-09
Authors Kamichika, Makio/ Matsuda, Akiyoshi/ Hayakawa, Seiji/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 20
Published Date 1981-03
Authors Cho, Toshio/ Tanaka, Akira/ Kodani, Yoshihito/ Yamamoto, Tahei/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 20
Published Date 1981-03
Authors Cho, Toshio/ Tanaka, Akira/ Nakano, Yoshisuke/ Kodani, Yoshihito/ Yano, Tomohisa/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 20
Published Date 1981-03
Authors Sand Dune Research Institute, Faculty of Agriculture, Tottori University/
Content Type Data or Dataset
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 20
Published Date 1981-03
Authors Nagai, Mamoru/ Yamane, Masakatsu/ Satoh, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 21
Published Date 1982-03
Authors Tsuno, Yukindo/ Sugimoto, Hideki/ Fujiyama, Hideyasu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 21
Published Date 1982-03
Authors Sand Dune Research Institute, Faculty of Agriculture, Tottori University/
Content Type Data or Dataset
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 21
Published Date 1982-03
Authors Yano, Tomohisa/ Inoue, Mitsuhiro/ Kodani, Yoshihito/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 22
Published Date 1983-03
Authors Yamane, Masakatsu/ Satoh, Ichiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 22
Published Date 1983-03
Authors Toyama, Masao/ Takeuchi, Yoshichika/ Kitamura, Sakae/ Sugimoto, Katsuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 22
Published Date 1983-03
Authors Takeuchi, Yoshichika/ Toyama, Masao/ Kitamura, Sakae/ Sugimoto, Katsuo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 22
Published Date 1983-03
Authors Takeuchi, Yoshichika/ Toyama, Masao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 22
Published Date 1983-03
Authors Toyama, Masao/ Takeuchi, Yoshichika/ Nishiyama, Ooshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部砂丘研究所報告
Current Journal Title Annual report
Volume 22
Published Date 1983-03