Authors Houri, Daisuke/ Ichihashi, Kazuyoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 67
Issue 1-2
Published Date 2016-03-31
Authors Houri, Daisuke/ Koo, Chung Mo/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 58
Issue 3
Published Date 2015-09
Authors Houri, Daisuke/ Watanabe, Tatsuo/ Hayashi, Kazuhiko/ Kurozawa, Youichi/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 55
Issue 4
Published Date 2012-12
Authors Houri, Daisuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 63
Issue 6
Published Date 2012-11-30
Authors Yoshioka, Shin-ichi/ Houri, Daisuke/ Fukuda, Michiko/ Nishina, Yuko/ Tokushima, Yasuko/ Haraguchi, Yukiko/ Matsuura, Haruyo/ Norikoshi, Chie/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 60
Issue 6
Published Date 2009-11-30
Authors Houri, Daisuke/ Nakano, Toshiya/ Hayashi, Kazuhiko/ Ohno, Kousaku/ Kawai, Yasuaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 60
Issue 5
Published Date 2009-09-28
Authors Houri, Daisuke/ Kanazawa, Yousuke/ Morioka, Ikuharu/ Matsumoto, Kenji/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 52
Issue 2
Published Date 2009-06
Authors Houri, Daisuke/ Yoshioka, Shin-ichi/ Matsumoto, Kenji/ Amikawa, Kunihiko/ Tanaka, Satoru/ Nagata, Naoki/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 51
Issue 3
Published Date 2008-09
Authors Matsumoto, Kenji/ Kokudo, Shohei/ Kitagawa, Kaori/ Houri, Daisuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 4
Issue 1
Published Date 2007-06
Authors Matsumoto, Kenji/ Kokudo, Shohei/ Kitagawa, Kaori/ Houri, Daisuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 地域学論集 : 鳥取大学地域学部紀要
Current Journal Title Regional studies : Tottori University journal of the Faculty of Regional Sciences
Volume 3
Issue 3
Published Date 2007-03-30
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 6
Published Date 1992-11-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 6
Published Date 1992-11-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Wang, Yue/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 5
Published Date 1992-09-05
Authors Kawamura, Kazuhiro/ Ishida, Masanao/ Kawase, Natsumi/ Minami, Eiko/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 2
Published Date 1992-03-05
Authors Houri, Daisuke/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 43
Issue 2
Published Date 1992-03-05
Authors Tokuyoshi, Kooji/ Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 42
Issue 6
Published Date 1991-11-05
Authors Houri, Daisuke/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Sugihara, Sei/ Tanabe, Kyoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 4
Published Date 1989-07
Authors Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kinoshita, Yukako/ Sugihara, Sei/ Ikeda, Sinya/ Osaki, Shuichi/ Sawaguchi, Masahiko/ Tanabe, Kyoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 40
Issue 3
Published Date 1989-05-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kimishima, Kenjiro/ Itoh, Toshiro/ Noguchi, Yutaka/ Houi, Noritugu/ Itoh, Tadao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 3-4
Published Date 1986-07-05
Authors Tanabe, Kyoko/ Kinoshita, Yukako/ Tokuyoshi, Kooji/ Houri, Daisuke/ Kobayashi, Tatsuo/ Akamatsu, Yumiko/ Kimishima, Kenjiro/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 37
Issue 1
Published Date 1986-01-05