Authors Haraguchi, Yukiko/ Osaki, Yoneatsu/ Mazume, Mihoko/ Kishimoto, Takuji/ Yakura, Noriko/ Okamoto, Mikizo/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 49
Issue 4
Published Date 2006-12
Authors Yakura, Noriko/ Kasagi, Tsunakiyo/ Hiroe, Kaori/
Content Type Journal Article
Journal Title Yonago Acta medica
Current Journal Title Yonago Acta medica
Volume 40
Issue 3
Published Date 1997-11
Authors Yakura, Noriko/ Haraguchi, Yukiko/ Matsuura, Haruyo/ Kasagi, Tsunakiyo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 52
Issue 5-6
Published Date 2001-11
Authors Matsuura, Haruyo/ Haraguchi, Yukiko/ Yakura, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 59
Issue 5
Published Date 2008-09
Authors Yakura, Noriko/ Kasagi, Tsunakiyo/ Ishitobi, Kazuyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 26
Published Date 1997-03
Authors Yakura, Noriko/ Kasagi, Tsunakiyo/ Minamimae, Keiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 29
Published Date 1998-12
Authors Yakura, Noriko/ Sumida, Michihiko/ Kasagi, Tsunakiyo/ Matsuura, Haruyo/ Fukuoka, Yasuko/ Mazume, Mihoko/ Haraguchi, Yukiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部紀要
Volume 31
Published Date 1999-11
Authors Yakura, Noriko/ Sumida, Michihiko/ Fukuoka, Yasuko/ Mazume, Mihoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 12
Published Date 1988-03
Authors Yakura, Noriko/ Sumida, Michihiko/ Fukuoka, Yasuko/ Inoue, Mihoko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 11
Published Date 1987-03
Authors Yakura, Noriko/ Uechi, Masafumi/ Nakanishi, Fumiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 11
Published Date 1987-03
Authors Sumida, Michihiko/ Yakura, Noriko/ Fukuoka, Yasuko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 9
Published Date 1985-03
Authors Sumida, Michihiko/ Yakura, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Current Journal Title 鳥取大学医療技術短期大学部研究報告
Volume 10
Published Date 1986-03
Authors Umezu, Yasue/ Yoshioka, Shin-ichi / Fukuda, Michiko/ Tokushima, Yasuko / Nishina, Yuko/ Haraguchi, Yukiko/ Matsuura, Haruyo/ Norikoshi, Chie/ Yakura, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 60
Issue 5
Published Date 2009
Authors Kawasaki, Kanae/ Watanabe, Eri / Nakao, Yuka/ Nishida, Naoko/ Okubo, Azusa / Sakamoto, Tomoe/ Hara, Emi / Haraguchi, Yukiko/ Matsuura, Haruyo/ Yakura, Noriko /
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 60
Issue 5
Published Date 2009
Authors Okubo, Azusa / Sakamoto, Tomoe / Hara, Emi/ Nakao, Yuka/ Nishida, Naoko / Kawasaki, Kanae/ Watanabe, Eri / Haraguchi, Yukiko/ Matuura, Haruyo/ Yakura, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 60
Issue 5
Published Date 2009-09-28
Authors Nakao, Yuka/ Nishida, Naoko / Okubo, Azusa / Sakamoto, Tomoe / Hara, Emi / Kawasaki, Kanae/ Watanabe, Eri / Haraguchi, Yukiko / Matsuura, Haruyo/ Yakura, Noriko /
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 60
Issue 4
Published Date 2009
Authors Tanaka, Kotoko/ Haraguchi, Yukiko/ Matsuura, Haruyo/ Ikeda, Tadasu/ Yoshioka, Shin-ichi/ Yakura, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 60
Issue 4
Published Date 2009
Authors Haraguchi, Yukiko/ Matsuura, Haruyo/ Yakura, Noriko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 59
Issue 4
Published Date 2008-07
Authors Haraguchi, Yukiko/ Osaki, Yoneatsu/ Kishimoto, Takuji/ Yakura, Noriko/ Okamoto, Mikizo/ Kaetsu, Akihiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 57
Issue 4
Published Date 2006-07
Authors Miyabayasi, Ikuko/ Tanigaki, Shizuko/ Miyawaki, Mihoko/ Hitomi, Hiroe/ Matsuura, Haruyo/ Sanpei, Mari / Yakura, Noriko /
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 米子医学雑誌
Current Journal Title 米子医学雑誌
Volume 53
Issue 4
Published Date 2002-07