Authors Hayashi, Takatoshi/ Yamane, Otohiko/ Abe, Shigeki/ Ikeda, Masayuki/ Hirose, Takao/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 31
Published Date 1979-02
Authors Hayashi, Takatoshi/ Yamane, Otohiko/ Takiguchi, Kazuo/ Matsuda, Kazuyoshi/ Sako, Satoru/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 30
Published Date 1978-02
Authors Hayashi, Takatoshi/ Yamane, Otohiko/ Sako, Satoru/ Henna, Morimi/ Sakai, Michiharu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 28
Published Date 1976-03
Authors Ohtsuka, Rie/ Iwasa, Akiko/ Iwahashi, Makiko/ Moriyama, Hidekazu/ Jeong, Eui-Seock/ Hayashi, Takatoshi/ Fujii, Takeshi/ Okamoto, Yoshiharu/ Teshima, Hisashi/ Sakurai, Toshizo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 48
Published Date 1995-11-30
Authors Shimoji, Shusaku/ Osaki, Mitsuhiko/ Takeno, Kazu/ Yoshida, Masaru/ Saito, Toshiyuki/ Hayashi, Takatoshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 47
Published Date 1994-11-30
Authors Yakushiin, Harumi/ Kagoto, Mika/ Shimoji, Shusaku/ Yoshida, Masaru/ Hayashi, Takatoshi/ Takeno, Kazu/ Saito, Toshiyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 46
Published Date 1993-11-30
Authors Hirota, Shin-ichi/ Chujo, Masaki/ Yoshida, Masaru/ Hayashi, Takatoshi/ Takeno, Kazu/ Saito, Toshiyuki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 45
Published Date 1992-11-30
Authors Hayashi, Takatoshi/ Fukuta, Yutaka/ Harada, Yoshinori/ Anme, Yohzoh/ Noda, Kazumi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 44
Published Date 1991-11-30
Authors Hayashi, Takatoshi/ Morita, Masamichi/ Ouchi, Mizuho/ Norimura, Ruriko/ Suzuki, Satoko/ Nakamua, Miki/ Fujii, Takeshi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 51
Published Date 1998-11-30
Authors Hayashi, Takatoshi/ Koide, Kazuyoshi/ Matsumoto, Yukiko/ Nakashima, Kazuko/ Sasaki, Sunao/ Kagota, Katsumoto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 40
Published Date 1987-11-30
Authors Hayashi, Takatoshi/ Sasaki, Sunao/ Koide, Kazuyoshi/ Nakashima, Kazuko/ Matsumoto, Yukio/ Kagota, Katsumoto/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 39
Published Date 1986-11-29
Authors Hayashi, Takatoshi/ Uramoto, Kyoya/ Nakamura, Yoshio/ Hara, Masami/ Komatsu, Kiyoko/ Yaso, Yuriko/ Sako, Satoru/ Yamane, Otohiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 37
Published Date 1985-01-30
Authors Hayashi, Takatoshi/ Sawa, Koji/ Hamamoto, Kuniji/ Watanabe, Hironao/ Yamane, Otohiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学農学部研究報告
Current Journal Title Bulletin of the Faculty of Agriculture, Tottori University
Volume 34
Published Date 1982-01-30