Authors Yamagishi, Masaaki/ Idehara, Toshitaka/ Koyasu, Takayoshi/ Ogawa, Isamu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学
Current Journal Title The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science
Volume 46
Issue 1
Published Date 1997-07-30
Authors Yamagishi, Masaaki/ Yamashita, Sachiko/ Kanda, Kenji/ Kobayashi, Sachiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学
Current Journal Title The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science
Volume 45
Issue 2
Published Date 1996-12-28
Authors Yamagishi, Masaaki/ Imai, Katsuhiro/ Ohata, Yuuta/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学
Current Journal Title The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science
Volume 42
Issue 1
Published Date 1993-08-31
Authors Yamagishi, Masaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学
Current Journal Title The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science
Volume 41
Issue 2
Published Date 1992-12-28
Authors Yamagishi, Masaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学
Current Journal Title The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science
Volume 40
Issue 1
Published Date 1991-08-31
Authors Yamagishi, Masaaki/ Idehara, Toshitaka/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学
Current Journal Title The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science
Volume 39
Issue 2
Published Date 1990-12-28
Authors Yamagishi, Masaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学
Current Journal Title The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science
Volume 38
Issue 1
Published Date 1989-08-31
Authors Yamagishi, Masaaki/ Watadani, Kunihiko/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 自然科学
Current Journal Title The Journal of the Faculty of Education, Tottori University. Natural science
Volume 20
Issue 1
Published Date 1969-07-31
Authors Maeda, Kazuaki/ Yamagishi, Masaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 40
Issue 1
Published Date 1998-06-30
Authors Yamagishi, Masaaki/ Nishida, Hideki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 39
Issue 2
Published Date 1997-12-25
Authors Yamagishi, Masaaki/ Shiina, Ken/ Endo, Morio/ Amano, Tamaki/ Kanda, Ayako/ Kuwahara, Shigekiyo/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 37
Issue 2
Published Date 1995-12
Authors Yamagishi, Masaaki/ Shiina, Ken/ Nishida, Hideki/ Nagami, Nobuhisa/ Endo, Morio/ Hashimoto, Takashi/ Sugimoto, Ryoichi/ Yamane, Toshiki/ Aisaka, Tsuyoshi/ Ishii, Akira/ Kouji, Hiroshi/ Hamasaki, Osamu/ Inoguchi, Tooru/ Kishida, Tomio/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 37
Issue 1
Published Date 1995-08
Authors Yamagishi, Masaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 28
Issue 1
Published Date 1986-08
Authors Teramoto, Yoshinori/ Yamagishi, Masaaki/ Endo, Morio/ Shiina, Ken/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 31
Issue 1
Published Date 1989-08
Authors Yamagishi, Masaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 27
Issue 1
Published Date 1985-08
Authors Yamagishi, Masaaki/ Nishida, Hideki/ Andou, Yoshikazu/ Izumisawa, Masataka/ Shimizu, Hiroatsu/ Okada, Shomei/ Otsuka, Yuzuru/ Hamasaki, Shu/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 30
Issue 1
Published Date 1988-08
Authors Yamagishi, Masaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 30
Issue 1
Published Date 1988-08
Authors Yamagishi, Masaaki/ Shiina, Ken/ Teramoto, Yoshinori/ Endo, Morio/ Ando, Kyoichiro/ Mutsui, Masanobu/ Ozaki, Naomi/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 33
Issue 1
Published Date 1991-08
Authors Yamagishi, Masaaki/ ENDO, Morio/ TOMIYAMA, Yasuhiro/ NISHIO, Kazuyuki/ KUBOTA, Hitoshi/ Shiina, Ken/ TERAMOTO, Yoshinori/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 35
Issue 1
Published Date 1993-04
Authors Yamagishi, Masaaki/
Content Type Departmental Bulletin Paper
Journal Title 鳥取大学教育学部研究報告. 教育科学
Current Journal Title The journal of the Faculty of Education. Educational science
Volume 32
Issue 1
Published Date 1990-08