著者 Shinbori Chiko/ Saito Motoaki/ Kinoshita Yukako/ Satoh Itaru/ Kono Tomoharu/ Hanada Takuya/ Nanba Eiji/ Adachi Kaori/ Suzuki Hiroto/ Yamada Masashi/ Satoh Keisuke/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 European Journal of Pharmacology
最新掲載誌名 European Journal of Pharmacology
567
1-2
発行日 2007-07
著者 Adachi Kaori/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
57
1
発行日 2014-03
著者 足立 香織/
資料タイプ 学位論文(要旨のみのもの含む)
最新掲載誌名
発行日 2014-03-07
著者 Okazaki Tetsuya/ Murata Megumi/ Kai Masachika/ Adachi Kaori/ Nakagawa Naoko/ Kasagi Noriko/ Matsumura Wataru/ Maegaki Yoshihiro/ Nanba Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-6-1
著者 Ebiki, Matsutaka/ Okazaki, Tetsuya/ Kai, Masachika/ Adachi, Kaori/ Namba, Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
3
発行日 2019-9-13
著者 Okazaki, Tetsuya/ Adachi, Kaori/ Matsuura, Kaori/ Oyama, Yoshitaka/ Nose, Madoka/ Shirahata, Emi/ Abe, Toshiaki/ Hasegawa, Takeshi/ Maihara, Toshiro/ Maegaki, Yoshihiro/ Namba, Eiji/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
64
1
発行日 2021-02-22
著者 Narai, Satoshi/ Kawashima-Sonoyama, Yuki/ Fujimoto, Masanobu/ Miura, Mazumi/ Adachi, Kaori/ Nanba, Eiji/ Namba, Noriyuki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
64
1
発行日 2021-02-22