著者 Sugihara Takaaki/ Koda Masahiko/ Matono Tomomitsu/ Okamoto Kinya/ Murawaki Yoshikazu/ Isomoto Hajime/ Tokunaga Shiho/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
2
発行日 2017-6-26
著者 Sugihara Takaaki/ Koda Masahiko/ Okamoto Toshiaki/ Miyoshi Kenichi/ Matono Tomomitsu/ Oyama Kenji/ Hosho Keiko/ Okano Jun-ichi/ Isomoto Hajime/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
1
発行日 2017-3-9
著者 Sawada Shintaro/ Okano Jun-ichi/ Imamoto Ryu/ Yasunaka Yuki/ Abe Ryo/ Koda Masahiko/ Murawaki Yoshikazu/ Isomoto Hajime/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
1
発行日 2016-04-01
著者 Takata Tomoaki/ Munemura Chishio/ Fukui Takeaki/ Fukuda Satoko/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
58
2
発行日 2015-08-18
著者 Fukui Takeaki/ Munemura Chishio/ Maeta Satoko/ Ishida Chihiro/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
54
3
発行日 2011-09
著者 Ohtani Hideyuki/ Maeda Naoto/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Maeta Satoko/ Munemura Chishio/ Fukui Takeaki/ Ishida Chihiro/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
1
発行日 2009-03
著者 Hosho Keiko/ Okano Jun-ichi/ Koda Masahiko/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
4
発行日 2008-12
著者 Kishimoto Yosuke/ Yashima Kazuo/ Sano Akiko/ Koda Masaharu/ Mukoyama Tomoyuki/ Yanagidani Atsushi/ Udagawa Akihide/ Kawaguchi Koichiro/ Nomi Takahiro/ Kitamura Atsushi/ Fujii Yasuyoshi/ Tsutsumi Atsushi/ Takano Yuji/ Kitaoka Shuji/ Miura Norimasa/ Kitano Masayuki/ Maeda Naoto/ Hosoda Akihide/ Shiota Goshi/ Murawaki Yoshikazu/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
2
発行日 2008-06
著者 Mandai Mari/ Murawaki Yoshikazu/ Okamoto Kinya/ Ohtani Hideyuki/ Maeda Naoto/ Yuasa Isao/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
50
4
発行日 2007-12
著者 Miura Masahiko/ Maeda Naoto/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
1
発行日 2006-03
著者 Yamamoto Satoru/ Koda Masahiko/ Ueki Masaru/ Munemura Chishio/ Maeta Satoko/ Murawaki Yoshikazu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
49
1
発行日 2006-03
著者 Noguchi Keitaro/ Munemura Chishio/ Maeda Satoko/ Yamamoto Satoru/ Murawaki Yoshikazu/ Kaidoh Toshiyuki/ Morino Shinichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
47
4
発行日 2004-12
著者 Kawakami Manri/ Koda Masahiko/ Murawaki Yoshikazu/ Kawasaki Hironaka/ Ikawa Shiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
43
1
発行日 2000-03
著者 村脇 義和/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
46
3
発行日 1995-05
著者 村脇 義和/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
42
1
発行日 1991-01
著者 村脇 義和/ 池田 文昭/ 谷本 浩一/ 平山 千里/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
36
3-4
発行日 1985-07