著者 Enokida, Shinpei/ Nawata, Koji/ Kuroda, Hiroaki/ Otsuki, Takeo/ 永島 英樹/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
65
2
発行日 2022-05-23
著者 Yamaga, Kensaku/ Kuwamoto, Satoshi/ Mukunoki, Daichi/ Osaki, Mari/ Nagashima, Hideki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
63
3
発行日 2020-8-20
著者 Yagi, Shunjiro/ Suyama, Yoshiko/ Fukuoka, Kohei/ Morita, Maki/ Yamaga, Kensaku/ Nagashima, Hideki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
63
2
発行日 2020-5-18
著者 Tanishima, Shinji/ Hagino, Hiroshi/ Matsumoto, Hiromi/ Tanimura, Chika/ Nagashima, Hideki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
63
4
発行日 2020-11-24
著者 Murakami, Taiki/ Tanishima, Shinji/ Takeda, Chikako/ Kato, Shinsuke/ Nagashima, Hideki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
2
発行日 2019-6-20
著者 Tanishima, Shinji/ Mihara, Tokumitsu/ Tanida, Atsushi/ Takeda, Chikako/ Murata, Masaaki/ Takahashi, Toshiaki/ Yamane, Koji/ Morishita, Tsugutake/ Morio, Yasuo/ Ishii, Hiroyuki/ Fukata, Satoru/ Nanjo Yoshiro/ Hamamoto, Yuki/ Dokai, Toshiyuki/ Nagashima, Hideki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 ASIAN SPINE JOURNAL
最新掲載誌名 ASIAN SPINE JOURNAL
13
3
発行日 2019-06
著者 Mihara Tokumitsu/ Tanishima Shinji/ Tanida Atsushi/ Teshima Ryota/ Nagashima Hideki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
1
発行日 2018-3-28
著者 Fujita Akihiro/ Tanishima Shinji/ Kato Yoshihiro/ Teshima Ryota/ Nagashima Hideki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
4
発行日 2018-12-27
著者 Tanishima, Shinji/ Hagino, Hiroshi/ Matsumoto, Hiromi/ Tanimura, Chika/ Nagashima, Hideki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS
最新掲載誌名 BMC MUSCULOSKELETAL DISORDERS
18
発行日 2017-11-15
著者 Tanishima, Shinji/ Nagashima, Hideki/ Ishii, Hiroyuki/ Fukata, Satoru/ Dokai, Toshiyuki/ Murakami, Taiki/ Morio, Yasuo/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 ASIAN SPINE JOURNAL
最新掲載誌名 ASIAN SPINE JOURNAL
11
5
発行日 2017-10
著者 Dokai Toshiyuki/ Nagashima Hideki/ Okano Toru/ Nanjo Yoshiro/ Kishimoto Yuji/ Tanida Atsushi/ Kakite Suguru/ Hagino Hiroshi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
56
1
発行日 2013-03
著者 Wakahara Makoto/ Nakamura Hiroshige/ Miwa Ken/ Adachi Yoshin/ Fujioka Shinji/ Haruki Tomohiro/ Taniguchi Yuji/ Hayashibara Masako/ Nagashima Hideki/ Teshima Ryota/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
52
2
発行日 2009-06