著者 Shiraya, Suguru/ Nakamura, Yoshinobu/ Harada, Shingo/ Kishimoto, Yuichiro/ Onohara, Takeshi/ Otsuki, Yuki/ Kurashiki, Tomohiro/ Horie, Hiromu/ Nishimura, Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
最新掲載誌名 JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
15
発行日 2020-01-10
著者 Matsumoto Kensuke / Ohuchi Yasufumi/ Yata Shinsaku/ Adachi Akira/ Endo Masayuki/ Takasugi Shohei/ Fujii Shinya/ Hashimoto Masayuki/ Kaminou Toshio/ Ogawa Toshihide/ Fujiwara Yoshikazu/ Saiki Munehiro/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
1
発行日 2019-3-28
著者 Shiraya Suguru/ Nakamura Yoshinobu/ Fujiwara Yoshikazu/ Harada Shingo/ Kishimoto Yuichiro/ Onohara Takeshi/ Otsuki Yuki/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
2
発行日 2018-6-18
著者 Harada, Shingo/ Nakamura, Yoshinobu/ Shiraya, Suguru/ Fujiwara, Yoshikazu/ Kishimoto, Yuichiro/ Onohara, Takeshi/ Otsuki, Yuki/ Kishimoto, Satoru/ Yamamoto, Yasutaka/ Hisatome, Ichiro/ Nishimura, Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
最新掲載誌名 JOURNAL OF CARDIOTHORACIC SURGERY
11
発行日 2016-08-05
著者 Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
55
3
発行日 2012-09
著者 Uchida Naotaka/ Ishiguro Kiyosuke/ Suda Takako/ Horie Yasushi/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
53
4
発行日 2010-12
著者 Uchida Naotaka/ Ishiguro Kiyosuke/ Nakamura Keiko/ Suda Takako/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
53
2
発行日 2010-06
著者 Taniguchi Yuji/ Nakamura Hiroshige/ Haruki Tomohiro/ Fujioka Shinji/ Adachi Yoshin/ Miwa Ken/ Kamihira Satoshi/ Nishimura Kengo/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
3
発行日 2008-09
著者 Nishimura Kengo/ Kanaoka Yasushi/ Harada Shingo/ Saiki Munehiro/ Marumoto Akira/ Nakamura Yoshinobu/ Nishimura Motonobu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
1
発行日 2008-03