著者 Ishibashi Mana/ Tanabe Yoshio/ Yunaga Hiroto/ Miyoshi Hidenao/ Miwa Ken/ Nakamura Hiroshige/ Fujii Shinya/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
1
発行日 2019-3-28
著者 Ogawa Toshihide/ Fujii Shinya/ Kuya Keita/ Kitao Shin-ichiro/ Shinohara Yuki/ Ishibashi Mana/ Tanabe Yoshio/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
3
発行日 2018-9-26
著者 Matsusue Eiji/ Fujihara Yoshio/ Tanaka Kenichiro/ Aozasa Yuki/ Shimoda Manabu/ Nakayasu Hiroyuki/ Nakamura Kazuhiko/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
2
発行日 2018-6-18
著者 Mukuda Naoko/ Fujii Shinya/ Inoue Chie/ Fukunaga Takeru/ Oishi Tetsuro/ Harada Tasuku/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
2
発行日 2018-6-18
著者 Matsusue Eiji/ Fujihara Yoshio/ Matsuda Eiken/ Tokuyasu Yusuke/ Nakamoto Shu/ Nakamura Kazuhiko/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
1
発行日 2018-3-28
著者 Kimura Takayoshi/ Kawai Tsuyoshi/ Ohuchi Yasufumi/ Yata Shinsaku/ Adachi Akira/ Takeda Youhei/ Yashima Kazuo/ Honjo Soichiro/ Tokuyasu Naruo/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
4
発行日 2018-12-27
著者 篠原 祐樹/ 久家 圭太/ 加藤 亜結美/ 坂本 誠/ 小川 敏英/
資料タイプ 紀要論文
掲載誌名 米子医学雑誌
最新掲載誌名 米子医学雑誌
69
1-2
発行日 2018-03-31
著者 Fujii Shinya/ Iwata Naoki/ Inoue Chie/ Mukuda Naoko/ Fukunaga Takeru/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
2
発行日 2017-6-26
著者 Kimura Takayoshi/ Murata Satoru/ Onozawa Shiro/ Mine Takahiko/ Ueda Tatsuo/ Sugihara Fumie/ Yasui Daisuke/ Miki Izumi/ Kumita Shinichiro/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-9-12
著者 Shinohara Yuki/ Kato Ayumi/ Yamashita Eijiro/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
3
発行日 2016-9-12
著者 Tanino Tomohiko/ Kanasaki Yoshiko/ Tahara Takatoshi/ Michimoto Koichi/ Kodani Kazuhiko/ Kakite Suguru/ Kaminou Toshio/ Watanabe Takashi/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
56
1
発行日 2013-03
著者 Ina Yujiro/ Kondo Katsuhiro/ Iwabuchi Masashi/ Nobuyoshi Masakiyo/ Kaminou Toshio/ Ogawa Toshihide/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
53
1
発行日 2010-03
著者 Hasegawa Kensaku/ Murakami Shingo/ Kurosaki Masamichi/ Kunimoto Yasuomi/ Ogawa Toshihide/ Kitano Hiroya/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
51
4
発行日 2008-12