著者 Qian Weibin/ Cai Xinrui/ Wang Yingying/ Zhang Xinying/ Zhao Hongmin/ Qian Qiuhai/ Yang Zhihong/ Liu Zhantao/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-6-1
著者 Qian Weibin/ Cai Xinrui/ Zhang Xinying/ Wang Yingying/ Qian Qiuhai/ Hasegawa Junichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-6-1