著者 Ikeda Nobuhito/ Nakayama Yuji/ Nakazawa Natsumi/ Yoshida Akio/ Ninomiya Haruaki/ Shirayoshi Yasuaki/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta medica
最新掲載誌名 Yonago Acta medica
59
2
発行日 2016-6-1
著者 Kondo, Takehito/ Hisatome, Ichiro/ Yoshimura, Shouichi/ Mahati Endang/ Notsu Tomomi/ Li, Peili/ Iizuka, Kazuhiko/ Kato, Masaru/ Ogura, Kazuyoshi/ Miake, Junichiro/ Aiba, Takeshi/ Shimizu, Wataru/ Kurata, Yasutaka/ Sakata, Shinji/ Nakasone, Naoe/ Ninomiya, Haruaki/ Nakai, Akira/ Higaki, Katsumi/ Kawata, Yasushi/ Shirayoshi, Yasuaki/ Yoshida, Akio/ Yamamoto, Kazuhiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Journal of Arrhythmia
最新掲載誌名 Journal of Arrhythmia
32
5
発行日 2016-10-31