著者 Ehara Yuko/ Yoshida, Yuichi/ Sugita, Kazunari/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
64
2
発行日 2021-05-20
著者 Wakumoto, Keiko/ Sugita, Kazunari/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
64
1
発行日 2021-02-22
著者 Yoshida, Yuichi/ Yamada, Nanako/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
最新掲載誌名 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
100
発行日 2020-10
著者 Goto, Hiroyuki/ Sugita, Kazunari/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
最新掲載誌名 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
100
発行日 2020-08
著者 Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ その他
掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
最新掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
47
8
発行日 2020-08
著者 Goto, Hiroyuki/ Yoshida, Yuichi/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
最新掲載誌名 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
100
発行日 2020-08
著者 Yoshida, Yuichi/ Goto, Hiroyuki/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ その他
掲載誌名 EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
最新掲載誌名 EUROPEAN JOURNAL OF DERMATOLOGY
30
2
発行日 2020-03
著者 Ehara, Yuko/ Koga, Monji/ Imafuku, Shinichi/ Yamamoto, Osamu/ Yoshida, Yuichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
最新掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
47
2
発行日 2020-02
著者 Ito Ayako/ Sugita Kazunari/ Ikeda Ayano/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
1
発行日 2019-3-28
著者 Okazaki Tetsuya/ Saito Yoshiaki/ Sugita Kazunari/ Nosaka Kanae/ Ohno Koyo/ Hiraoka Yumie/ Kasagi Noriko/ Ebiki Mitsutaka/ Narai Satoshi/ Kawashima Yuki/ Takano Shuichi/ Kai Masachika/ Adachi Kaori/ Yamamoto Osamu/ Nanba Eiji/ Maegaki Yoshihiro/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
62
1
発行日 2019-3-28
著者 Ehara, Yuko/ Sugita, Kazunari/ Goto, Hiroyuki/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ その他
掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
最新掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
46
6
発行日 2019-06
著者 Kimura Ryoko/ Sugita Kazunari/ Goto Hiroyuki/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
2
発行日 2018-6-18
著者 Kimura Ryoko/ Sugita Kazunari/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
2
発行日 2018-6-18
著者 Suzuki Shuji/ Sugita Kazunari/ Shiomi Tatsushi/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
61
1
発行日 2018-3-28
著者 Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Koga, Monji/ Imafuku, Shinichi/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
最新掲載誌名 ACTA DERMATO-VENEREOLOGICA
98
8
発行日 2018-09-15
著者 Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Noma, Hiroshi/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
最新掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
45
5
発行日 2018-05
著者 Yoshida, Yuichi/ Ehara, Yuko/ Kosaki, Kenjiro/ Yamamoto, Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
最新掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
45
3
発行日 2018-03
著者 Ehara, Yuko/ Yamamoto, Osamu/ Kosaki, Kenjiro/ Yoshida, Yuichi/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
最新掲載誌名 JOURNAL OF DERMATOLOGY
45
1
発行日 2018
著者 Goto Hiroyuki/ Sugita Kazunari/ Yanagihara Shigeto/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
3
発行日 2017-9-15
著者 Higaki-Mori Hiromi/ Sugita Kazunari/ Tsutsumi Reiko/ Adachi Koji/ Yoshida Yuichi/ Yamamoto Osamu/
資料タイプ 学術雑誌論文
掲載誌名 Yonago Acta Medica
最新掲載誌名 Yonago Acta Medica
60
1
発行日 2017-3-9